برگزاری کارگاه آموزشی کاهش ضایعات گوشت در زنجیره تولید

Printer-friendly version
يكشنبه, دى 12, 1395
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی یزد :

در راستای سیاستهای سازمان خواربارجهانی  (FAO) و جهت کاهش ضایعات در محصولات تولیدی بخش کشاورزی کارگاه آموزشی کاهش ضایعات گوشت در زنجیره تولید، درسازمان جهادکشاورزی استان یزد برگزارشد.
به همت مدیریت صنایع کشاورزی این سازمان، کارگاه آموزشی کاهش ضایعات فرآورده های گوشتی با هدف توجیه وترغیب دست اندرکارانِ  زنجیره تولید ومصرف  در جهت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی بویژه گوشت قرمزوطیوروبالا بردن  ارزش افزوده مواد غذایی وهمچنین صرفه جویی وکاهش قیمت تمام شده در سالن جلسات سازمان برگزار گردید.
برپایه این گزارش ، مهندس کلانتری کارشناس مدیریت صنایع کشاورزی استان در کارگاه مزبور ضمن اشاره به اینکه در منطقه خاورمیانه بالغ بر 191 میلیون تن انواع موادغذائی تولید میشود که 50 میلیون تن از این مقدار ضایع شده و از گردونه مصرف خارج میشود ، میزان ضایعات موادغذایی درایران را 8/18درصد و درتولیدات گوشتی 11 درصدبرشمرد و اذعان نمود در صورت مدیریت صحیح و بکارگیری اقدامات علمی در زنجیره تولید میتوانیم همزمان با کاهش ضایعات ، هزینه های تولید را نیز کاهش دهیم. 
درپایان این کارگاه دوروزه که مسئولین و کارشناسان صنایع کشاورزی واموردام سازمان و شهرستانها ، نمایندگان اداره کل دامپزشکی استان ومتولیان تولید حضورداشتند فراگیران ازکشتارگاه های دام وطیور وصنایع تبدیلی وابسته به محصولات گوشت دام وطیور بازدید نمودند.