برگزاری نشست کارگروه تخصصی تدوین نظام‌نامه بازرسی فنی صنعت برق

Printer-friendly version
سه شنبه, مرداد 15, 1398
تدوین نظام‌نامه بازرسی فنی در جهت بهبود کیفیت در صنعت برق عنوان می‌شود.

نظام‌نامه بازرسی فنی باهدف ایجاد سازوکاری جهت ساماندهی نظام‌مند مقوله بازرسی فنی در سطح صنعت برق و تعامل مثبت و سازنده با نهاد‌ها و مراجع ذی‌ربط تهیه و ارائه خواهد شد. اجرای این نظام‌نامه علاوه بر اینکه موجب افزایش دقت در بازرسی فنی و ساختاردهی به فعالیت‌ها در این زمینه خواهد شد، بستر مناسبی را جهت ارتقای کیفیت محصولات در سطح صنعت برق فراهم می‌کند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ هدف از تدوین این نظام‌نامه تحقق اهدافی چون: استقرار روش‌ها و نظام بازرسی فنی در صنعت برق، راهبری و ساماندهی بازرسی حسب مورد در مراحل طراحی، ساخت، تحویل، ... و انجام بازرسی‌های فنی موردی و دوره‌ای، مشارکت در بهبود سطح هم‌افزایی میان بازیگران صنعت برق در عرصه بازرسی فنی، افزایش و ارتقا کمی و کیفی نظام بازرسی فنی، حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌‌ها و استانداردها، ترویج و توسعه فرهنگ بازرسی فنی در صنعت برق است.

بر این اساس اولین نشست کارگروه تخصصی تدوین نظام‌نامه بازرسی فنی صنعت برق روز یکشنبه 13 مردادماه در مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (آبانیرو) پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مهندس فرهادی رئیس مرکز آبا نیرو، مطالبی را در خصوص اهمیت آزمون، بازرسی و استاندارد در راستای تحقق مأموریت وزارت نیرو در تأمین برق موردنیاز کشور در حالتی پایدار و مطمئن عنوان نمودند و با توجه به الزامات قانونی موجود در این رابطه و همچنین نظام‌نامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری وزارت نیرو که در آن پژوهشگاه نیرو به‌عنوان مجری سطح یک تهيه استانداردها، ارائه خدمات آزمايشگاهي و ارزيابي كيفيت تجهيزات و سیستم‌های صنعت برق معرفی شده است، بر لزوم تهیه نظام‌نامه بازرسی فنی تأکید کردند.

همچنین در این جلسه مهندس فرحناکیان مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید وزارت نیرو تأکید نمودند که بر اهمیت سامان‌دهی و سازمان‌دهی امور در زمینه بازرسی فنی امری مهم است که تدوین نظام‌نامه، یکی از اقدامات در این راستا محسوب می‌شود.

 ایشان اشاره کردند که تدوین نظام‌نامه بازرسی فنی حرکتی ملی در جهت بهبود کیفیت در صنعت برق خواهد بود و از همه حاضرین در نشست خواستار همراهی و همکاری لازم در تدوین مناسب نظام‌نامه شدند.

این نشست با حضور نمایندگانی از وزارت نیرو، شرکت‌های مادر تخصصی توانیر، برق حرارتی، ساتکاب، سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌گیری (ساتبا) و سندیکای برق، سندیکای تولید و همکاران مرکز آبانیرو در پژوهشگاه نیرو برگزار شد. اعضای شرکت‌کننده در این نشست، به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و نقطه نظرات اصلاحی خود درباره ضرورت وجود و تدوین نظام‌نامه بازرسی فنی پرداختند.