برگزاری مسابقات ورزشی صنعت آب و برق استان سمنان در شرکت برق منطقه ای سمنان

Printer-friendly version
شنبه, آبان 13, 1396
کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان درمسابقات ورزشی صنعت آب وبرق استان سمنان موفقیت هایی را کسب نمودند

احمد اخلاقی ، کارشناس ورزش شرکت برق منطقه ای سمنان با اعلام این خبر افزود : این مسابقات در رشته دو ومیدانی بصورت انفرادی در دو بخش خواهران و برادران بین شرکت های برق منطقه ای سمنان ، توزیع نیروی برق استان ، آب منطقه ای سمنان ، آبفای شهری و روستایی استان به میزبانی این شرکت برگزار گردید.

اخلاقی گفت : دربخش خواهران  رشته دو ومیدانی 100 متر ، خواهران مهناز جنتی و سمانه جعفری از شرکت توزیع نیروی برق و ساناز سادات میر فضلی از شرکت برق منطقه ای سمنان و در بخش آقایان مهدی پرچ از شرکت توزیع نیروی برق  و حسین قادری از شرکت برق منطقه ای و محمود صلواتیان از شرکت توزیع نیروی برق به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب نمودند .

همچنین  در بخش دو 200 متر خانمها نسترن مولایی از شرکت برق منطقه ای سمنان و سمانه جهانگیر از شرکت توزیع نیروی برق و سحر معتمدی از شرکت آب منطقه ای و آقایان مجید ناظم نژاد از شرکت آب منطقه ای ،مجتبی کرم الدین از شرکت برق منطقه ای سمنان و محمد علی امامی از شرکت آب منطقه ای مقام اول تا سوم این رشته را از آن خود کردند .