برگزاری مسابقات فوتسال در شرکت توزیع برق استان سمنان

Printer-friendly version
شنبه, دى 18, 1395
شرکت توزیع برق استان سمنان

مسابقات فوتسال گرامیداشت حماسه 9 دی ، در شرکت توزیع برق استان سمنان برگزار شد .

دبیر کمیته ورزش شرکت توزیع برق استان گفت: این دوره از مسابقات با حضور شش تیم شامل؛ حوزه ستادی ، واحد ترابری، برق سرخه و برق مهدیشهر و دو تیم از مدیریت توزیع برق شهرستان سمنان به اجرا درآمد.

محمدعلی نصیری افزود: این مسابقات در دو گروه سه تیمی برگزار شده و از مجموع شش تیم ، چهار تیم به دور بعدی صعود کرده و پس از اجرای مسابقات مرحله نیمه نهائی و پایانی، تیم های فوتسال حوزه ستادی، برق سرخه و برق سمنان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

اسامی بازیکنان تیم حوزه ستادی: بامداد یغمائی ، حسین حصاری ، تقی کیاست ، سعید صفاخواه، محمد صفا، محمد بی باکیان ، ابراهیم پورنیا و پوریا کیپور