برگزاری رزمایش سراسری آمادگی مولدهای برق اضطراری

Printer-friendly version
سه شنبه, آبان 15, 1397
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خبر داد:

همزمان با هفته پدافند غیرعامل، رزمایش قطع برق به منظور بررسی آماده بکار بودن مولد‌های برق اضطراری سازمان‌های حیاتی و حساس، نهم آبان ماه همزمان با سراسر کشور در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با رمز نام مقدس یا ابا عبدالله (ع)  برگزار شد.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس هدف از برگزاری این مانور را حفظ آمادگی در شرایط اضطراری عنوان کرد و بیان داشت: این مانور به صورت سراسری و در سطح کشور در بین کلیه شرکت های توزیع نیروی برق در هفته پدافند غیرعامل اجرا شد.

حمیدرضا جلایر افزود: طبق دستورالعمل ها وضوابط سطح بندی وزارت نیرو مراکز ارائه دهنده خدمات حیاتی، حساس، مهم  و ضروری در استان شناسایی و بر اساس اعلام شرکت توانیر برق این مراکز به صورت همزمان قطع و وضعیت آمادگی مولدها مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی، اهداف رزمایش را تعیین نقاط قوت و ضعف تیم های عملیاتی، ارتقای سطح آگاهی مراکز حساس و حیاتی، مهم و ضروری با حوادث غیر مترقبه ، تمرین و آمادگی نیروهای کمک کننده در بحران ها و چگونگی عملکرد آنها ، عنوان کرد و اظهار داشت: در این رزمایش با قطع برق مراکز حساس منتخب از سراسر استان اعم از فرمانداری ها، فرودگاه ها ، مخابرات و شرکت گاز ، بدون اطلاع قبلی، آمادگی مولدهای برق اضطراری توسط کارشناسان ناظر مستقردر محل شرکت توزیع نیروی برق استان، مطابق با چک لیست ها رصد و ارزیابی شد.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در خاتمه تصریح کرد: مراکز حساس
می بایست آمادگی داشته باشند تا در صورت بروز حوادث احتمالی، اختلالی در خدمت رسانی آنها ایجاد نشود و
بی تردید انجام چنین رزمایش‌هایی در پیشگیری، کاهش صدمات و خسارات مالی و جانی در تهدیدات احتمالی شرکت‌های صنعت برق تاثیر بسزایی خواهد داشت.

 

گروه خبر: