برگزاری دوره آموزشی در شرکت برق منطقه ای سمنان

Printer-friendly version
چهارشنبه, بهمن 25, 1396
با حضور تعدادی از کارکنان اپراتور پست های انتقال و فوق توزیع معاونت بهره برداری شرکت

با حضور تعدادی از کارکنان اپراتور پست های انتقال و فوق توزیع معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان دوره آموزشی ای با عنوان " ماموریت خود را دریابیم " برگزار گردید.

این دوره که با هدف تشریح ماموریت اصلی کارکنان در محیط کار در معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان برگزار گردید ، مهندس جوشن طی دو روز پیرامون چگونگی افزایش بهره وری و رضایت شغلی برای کارکنان اپراتور پست های فوق توزیع امور انتقال غرب ، مرکز و شرق معاونت بهره برداری  ، مباحثی را بیان نمود.

                

گروه خبر: