برگزاری جلسات فنی نیروگاه 1400 مگاواتی بخار سیریک

Printer-friendly version
پنجشنبه, مهر 19, 1397
جلسات فنی بویلر طرح نیروگاه سیریک با حضور مهندسان شرکت مهندسی تکنوپروم اکسپورت روسیه برگزار شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- مهران گلابکش، مجری طرح های نیروگاهی 2 شرکت برق حرارتی در این باره اظهار داشت: به منظور بررسی پیشنهاد فنی ساخت بویلر های طرح نیروگاه سیریک با تکنولوژی جدید ارائه شده توسط پیمانکار این پروژه، جلسات فنی مشترکی با شرکت موننکو مهندسان مشاور طرح، شرکت مهندسی تکنوپروم اکسپورت روسیه پیمانکار اصلی پروژه، شرکت IntertechElectro، طراح اصلی پروژه، شرکت اشتاین مولر آلمان، طراح بویلر و شرکت سازنده بویلر سازی ZIO برگزار شد.

گلابکش در ارتباط با سرمایه گزاری این پروژه گفت: تامین مالی این پروژه از محل وام دولت فدراسیون روسیه به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

مجری طرح های نیروگاهی 2 شرکت خاطرنشان کرد: شرکت مهندسی تکنوپروم اکسپورت روسیه (TECHNOPROMEXPORT) بعنوان پیمانکار کلید دردست پروژه است.

گلابکش مدت زمان در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه تا تحویل موقت نیروگاه را 51 ماه عنوان کرد و گفت: برای پروژه ساخت نیروگاه بخاری سیریک 12ماه هم دوره تضمین در نظر گرفته شده است.

وی در پایان درباره آخرین وضعیت احداث این پروژه افزود: در حال حاضر جلسات مشترک فنی جهت طراحی پایه نیروگاه در حال انجام میباشد، همچنین انجام کارهای مطالعاتی و تجهیز کارگاه موقت پیمانکار در دست اجرا است.

لازم به ذکر است: طرح نیروگاه بخار سیریک به ظرفیت 1400 مگاوات شامل چهار واحد 350 مگاواتی در منطقه کوهستک استان هرمزگان و در 140 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷـﺮق ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس و در محدوده سواحل دریای عمان واقع شده است.

 

گروه خبر: