برگزاری اولین نشست مشترک تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در استان یزد

Printer-friendly version
چهارشنبه, مرداد 17, 1397
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد،

به همت مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان یزد اولین نشست مشترک تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با حضور محققین معین مراکز تحقیقات شوری و آموزش کشاورزی، مروجین مسئول پهنه های کشاورزی و مسئولین ادارات ترویج شهرستان های استان در محل مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، در این همایش یکروزه رزا قوچانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان ضمن تاکید بر نقش اثرگذار مروجین و محققین در افزایش بهره وری بخش کشاورزی ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه های ترویج در شهرستانها را از اهداف مهم آینده این مدیریت برشمرد.

 وی هدف از برگزاری این همایش را پیگیری و ارائه گزارش طرح های مشترک ترویج با مراکز تحقیقاتی، کارهای مزرعه ای، مدیریت مشارکتی، برنامه پروژه بهره وری آب در شهرستانهای اشکذر و ابرکوه، پیگیری طرح های تحقیقی-ترویجی، پیگیری روند تولید محصول سالم برنامه ریزی فعالیت های زنان روستایی، کارآفرینی و ایجاد صندوق های خرد زنان روستایی، تجهیز نوسازی مراکز، تامین نیروهای متخصص مراکز و مدیریت دانش برشمرد.

 همچنین در این نشست رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، مروجین و محققین مستقر در مراکز ترویج را به عنوان وزیران و سفیران جهاد کشاورزی در عرصه های بخش برشمرد و بر ایجاد فرآیند همکاری بین مراکز تحقیقاتی با فعالین مستقر در مراکز تاکید نمود.

 سیّد جمال سجادی پور با اشاره به حمایت های سازنده دولت در ارائه تسهیلات کم بهره و همچنین خدمات گسترده جهاد کشاورزی خواستار تلاش مستمر و سازنده مروجین و مسئولین مراکز جهت افزایش بهره وری و خدمات دهی به کشاورزان گردید.