برگزاري رزمايش سراسري قطع برق در برق تبريز

Printer-friendly version
سه شنبه, آبان 14, 1398
به مناسبت هفته ي پدافند غيرعامل همزمان با سراسر كشور

هشتمين رزمايش سراسري پدافند غيرعامل به مناسبت هفته ي پدافند غيرعامل همزمان با سراسر كشور به منظور ارزيابي و بررسي آماده به كار بودن مولدهاي برق اضطراري مراكز حياتي، حساس، مهم و ضروري سازمان ها، ادارات، و ارگان ها، توسط شركت توزيع نيروي برق تبريز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز، رزمايش سراسري قطع برق در تبريز با حضور معاون اطلاع رساني و فرهنگي سازمان پدافند غيرعامل كشور و مديركل پدافند غيرعامل استان با شعار "پدافند غيرعامل، مقاومت و بازدارندگي با رونق توليد" برگزار شد.

گفتني است اين رزمايش با دستور جعفر فرشباف، جانشين شركت و با رمز "يا صاحب الزمان (عج)" با رعايت كليه ي الزامات ايمني با موفقيت برگزار شد.

محسن محبي، معاون اطلاع رساني و فرهنگي سازمان پدافند غيرعامل كشور با ابراز رضايت از كيفيت برگزاري رزمايش سراسري قطع مولدهاي برق توسط شركت توزيع نيروي برق تبريز گفت: هدف اين رزمايش، بررسي آمادگي دستگاه هايي است كه خدمات اضطراري و عمومي را براي مردم فراهم مي كنند، از جمله برق بيمارستان ها و مراكزي كه با جان مردم ارتباط دارند كه مي توان به قطار شهري، فرودگاه ها، مراكز توليد و توزيع انرژي و مراكز خدماتي اورژانس اشاره كرد و شركت توزيع نيروي برق تبريز در اين زمينه توانست نمره عالي را كسب كند.

محبي تاكيد كرد: مراكز حساس و حياتي كشور بايد با در نظر گرفتن احتمال قطع شدن برق سراسري در زمان هاي بحراني، حتما به مولدهاي اضطراري برق مجهز باشند.

وي يادآور شد: امروز رزمايشي را براي آزمايش آمادگي مراكز انجام داديم و تمامي مراكز به خوبي توانستند وارد مدار شده و از برق اضطراري به موقع استفاده كنند.

معاون اطلاع رساني و فرهنگي سازمان پدافند غيرعامل كشور در پايان افزود: موفقيت اين رزمايش اين نويد را به ما مي دهد كه بتوانيم اطمينان خاطر داشته باشيم در مواقع بحراني، مراكزي كه خدمات فوري و اضطراري به مردم مي رسانند، از عهده ي وظايفشان بربيايند و ايجاد امنيت و خاطرجمعي را براي مردم داشته باشند.

در ادامه محمدباقر آقايي، مديركل پدافند غيرعامل استان نيز پس از اجراي موفقيت آميز اين رزمايش، گفت: خوشبختانه تمامي مراكز اضطراري مورد آزمايش توانستند به موقع به برق مولدهاي اضطراري خود وصل شوند و از آمادگي كامل برخوردار بودند.

آقايي ادامه داد: هدف از اجراي اين مانور و رزمايش ها، دستيابي به پايداري، مصونيت و آمادگي كامل براي شرايط بحراني است و تاكيد پدافند غيرعامل آمادگي لازم و كامل تمامي دستگاه هاي مهم استان و تجهيز آنها به ژنراتورهاي برق اضطراري است.

گروه خبر: