برق منطقه‌ای سمنان رتبه اول شاخص عملکرد صحیح سیستم‌های حفاظتی را کسب کرد

Printer-friendly version
يكشنبه, مرداد 20, 1398
در بین شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور

شرکت برق منطقه‌ای سمنان در سال 97 حائز رتبه اول در بین شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور در شاخص عملکرد صحیح سیستم‌های حفاظتی در بخش انتقال شد.

مهندس حمیدرضا ترحمی، معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای سمنان با اعلام این خبر افزود: با توجه به تأثیر مستقیم حوادث در امنیت بهره‌برداری از شبکه، عملکرد سیستم‌های حفاظتی و بهره‌برداران شبکه در برابر حوادث مختلف معیار مناسبی جهت ارزیابی امنیت و پایایی شبکه و نیز عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای است.

مهندس ترحمی با اشاره به مبنای محاسبه عملکرد صحیح سیستم‌های حفاظتی در بخش انتقال، گفت: شاخص عملکرد صحیح سیستم‌های حفاظتی بر اساس میزان خروج تجهیزات بخش انتقال در اثر حوادث و همچنین عملکرد صحیح سیستم‌های حفاظتی و کامل بودن آن از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران محاسبه و اعلام می‌شود.

وی اقدامات صورت گرفته در بخش انتقال در سال جاری را، سرویس و نگهداری به‌موقع تجهیزات بخش انتقال و انجام عملیات بهینه‌سازی این تجهیزات دانست و افزود: تلاش همکارانمان در معاونت بهره‌برداری، موجب شد با اعلام شاخص عملکرد صحیح سیستم‌های حفاظتی در بخش انتقال از طرف شرکت مدیریت شبکه برق ایران به میزان 92.31 درصد، رتبه اول را در بین دیگر شرکت‌های برق منطقه‌ای کسب کنیم.

 

گروه خبر: