برقراری ارتباط با شخص پاسخگوی فراخوان

Printer-friendly version
دوشنبه, آذر 22, 1395
شرکت تولید نیروی برق شاهرود

برقراری ارتباط با شخص پاسخگوی فراخوان

  نام شخص حقوقی

شرکت تولید نیروی برق شاهرود

 
 
 
 
کد فراخوان

۱,۴۶۷,۹۳۶ - یک میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و نهصد و سی و شش

 
تاریخ آخرین به روز رسانی

۲۱ / ۹ / ۱۳۹۵ - بیست و یکم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

 
تعداد دفعات بازدید

۲۱ - بیست و یک

 
نوع انتشار

فراخوان

 
نوع فراخوان

آگهی مناقصه

 
حوزه فعالیت فراخوان   امور پیمانکاری
 
 
نوع برگزاری

یک مرحله ای

 
واحد پولی برآورد مالی

ریال

 
برآورد مالی

0

 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی

روزنامه اطلاعات

 
تاریخ درج آگهی در روزنامه

۲۱ / ۹ / ۱۳۹۵ - بیست و یکم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

 
بین المللی است    
احتمال تمدید مهلت دارد    
لغو شده    
تجدید شده    
تاریخ بازگشایی پاکات

۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

 
مهلت ارسال پیشنهاد

۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

 
مهلت دریافت اسناد

۲۲ / ۹ / ۱۳۹۵ - بیست و دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

 
تاریخ اعتبار پیشنهاد

۱۱ / ۱ / ۱۳۹۶ - یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

 
کشور | استان | شهر

جمهوری اسلامی ایران سمنان - شاهرود

 
موضوع

خدمات حجمی نیروگاه شاهرود

 
دستگاه مناقصه گزار

شرکت تولید نیروی برق شاهرود

 
محل دریافت اسناد

سمنان-بلوار قدس-کوچه برق-محوطه شرکت برق منطقه ای سمنان

 
طبقه بندی موضوعی   خدمات عمومی و اداری(نظافت-نگهداری-فضای سبز و غیره)
 
 
توضیحات

مناقصه یک مرحله ای