بررسی تبعات تغییرات نرخ ارز و فلزات بر پروژه‌های شبکه انتقال برق

Printer-friendly version
يكشنبه, ارديبهشت 29, 1398
در شرکت برق منطقه‌ای سمنان انجام شد.

در نشستی با حضور مدیرعامل، معاونین و برخی از مدیران شرکت برق منطقه‌ای سمنان، نتایج حاصل از برگزاری کارگاه حل مسئله به روش مدیریت ارزش با عنوان ارائه راهکار به‌منظور کاهش تبعات تغییرات نرخ ارز و فلزات بر پروژه‌های شبکه انتقال و فوق توزیع برق، موردبررسی قرار گرفت.

مهندس سید علی‌اکبر صباغ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سمنان در این نشست از صنعت برق به‌عنوان یکی از صنایع استراتژیک و زیرساختی کشور یاد کرد و افزود: این صنعت در سال‌های اخیر با چالش تبعات گسترده نوسانات نرخ ارز در قراردادهای جاری مواجه بوده است.

 مهندس صباغ با اشاره به‌ضرورت مدیریت نقدینگی در قراردادهای توسعه و احداث شبکه انتقال و فوق توزیع برق گفت: به‌منظور تحقق برنامه‌های ابلاغی مقام عالی وزارت و مدیرعامل شرکت توانیر و در راستای انجام طرح ویژه ملی ابلاغ شده به شرکت برق منطقه‌ای سمنان در خصوص بررسی همه‌جانبه تبعات نوسانات نرخ ارز و ارائه راهکارهای مؤثر جهت جبران آثار و کنترل و کاهش تبعات ناشی از آن، جلسات متعدد کارگاه حل مسئله به روش مدیریت ارزش با همکاری شرکت توانیر برگزار و نتایج خوبی حاصل شد.

مهندس مجید وفایی معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای سمنان نیز با تشریح فرایند به‌کارگیری تکنیک مدیریت ارزش در این طرح ویژه ملی عنوان داشت: با استفاده از تکنیک طوفان فکری در کارگاه، مجموعاً 169 ایده توسط اعضاء پیشنهاد و در غربال اولیه پیشنهادها، 92 ایده مرتبط با بخشنامه ارز، بخشنامه فلز، اصلاح الزامات بالادستی، بهبود ساختار قراردادهای جدید، تأمین منابع مالی و اولویت‌بندی پروژه‌ها انتخاب شد.

وی با اشاره به ارائه 15 پیشنهاد نهایی و 30 توصیه کارگاه به‌عنوان نتایج برگزاری کارگاه حل مسئله در راستای انجام این طرح ویژه ملی، اظهار داشت: پیشنهادهای فوق در خصوص قراردادهای جاری، مناقصات آتی، راهکارهای تأمین مالی و کاهش هزینه‌های تحمیلی و توصیه‌های کارگاهی مطرح و به‌عنوان نتایج نهایی، ارائه شد.

 

گروه خبر: