بررسی تامین میان مدت و بلند مدت آب شرب طبس

Printer-friendly version
شنبه, دى 1, 1397
مشکلات وکمبودهای تامین وتوزیع آب شرب طبس بررسی شد.

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در اولین مقصد سفر به شهرهای خراسان جنوبی به دیهوک و سپس شهر طبس سفر کرد.

مهندس طباطبائی مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در اولین مقصد سفر به شهرهای خراسان جنوبی به دیهوک و سپس شهر طبس سفر کرد.

در این سفر که دکتر امیرحسنخانی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس، مدیرعامل و معاونین شرکت آب و فاضلاب استان نیز حضور داشتند از چاه های خشک شده آهکی و تصفیه خانه آب شرب طبس بازدید به عمل آمد.

لازم به ذکر است، در جلسه جمع بندی که در محل فرمانداری شهرستان طبس برگزار شد مشکلات و کمبودهای بخش تامین و توزیع آب شرب طبس مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و درخواست ها و پیشنهادات موجود ارائه شد.