برخورداری 21 درصدی  مردم ساری از طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب

Printer-friendly version
چهارشنبه, بهمن 25, 1396
به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران،

مدیر امور آب وفاضلاب شهر ساری از برخورداری 21 درصدی جمعیت این شهر از طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب خبر داد.

بهزاد برارزاده به تشریح عملکرد امور آبفای ساری از ابتدای سالجاری تا دی ماه پرداخت و افزود: در این مدت 11861 متر شبکه فاضلاب در این شهر احداث شد.

وی، با اشاره به نصب 3085 انشعاب جدید فاضلاب در ساری افزود: 16551 اشتراک با جمعیتی بالغ بر 105 هزار نفر از شبکه جمع آوری فاضلاب برخوردار هستند.

مدیر امور آبفاشهری ساری، در بخش دیگری از سخنانش، به 24هزار  متر لوله گذاری آب در این شهر اشاره و تصریح کرد: این طرح به منظور آبرسانی به مناطق جدید و اصلاح شبکه فرسوده صورت گرفت.

برارزاده، ادامه داد: در این مدت 2736 کنتور خراب نیز تعویض شد.

وی، با اشاره به نصب 1337 انشعاب جدید آب تصریح کرد: محوطه بیش از 15 چاه تامین کننده آب شرب شهری ساماندهی ، زیباسازی و محصور شد.

مدیر امور آبفاشهری ساری،  ادامه داد: ساماندهی محوطه مخازن و ایستگاه های پمپاژ و ارتقای حفاظت فیزیکی تمامی منابع تولید  نیز در حال انجام است.