برتری آب منطقه ای البرز در پروژه تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی

Printer-friendly version
چهارشنبه, خرداد 7, 1399
شرکت در پروژه اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی خوش درخشید.

در ارزیابی عملکرد شرکتهای آب منطقه ای در پروژه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در سال 1398 که توسط روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران انجام شده است، شرکت آب منطقه‌ای البرز در زمره شرکت‌های برتر و شایسته تقدیر قرار گرفت.  

گفتنی است پروژه اطلاع رسانی یکی از پروژه های پانزده گانه طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی می باشد که با هدف بستر سازی و ایجاد سرمایه اجتماعی برای پیاده سازی موفق سایر پروژه های این طرح و افزایش سواد آبی و فرهنگ صرفه جویی و مسئولیت جمعی و حفاظت از منابع آب در سطح کشور حال اجرا می باشد.

گروه خبر: