برای اولین بار در کشور صورت گرفت:

Printer-friendly version
چهارشنبه, شهريور 12, 1393
انجام موفقیت آمیز بروزرسانی و محاسبات دک شبکه گیلان

 

 

برابر گزارش معاونت بهره برداری ،شرکت برق منطقه ای گیلان به عنوان اولین شرکت برق منطقه ای و برای اولین بار در کشور موفق به بروز رسانی و انجام محاسبات دک شبکه گیلان(شبکه برق در قالب نرم افزاری با کلیه اطلاعات مورد نیاز و نحوه آرایش شبکه) در شبکه سراسری به صورت کاربر از راه دور شد.با اجرای این عملیات که با همکاری شرکت مدیریت شبکه برق کشور انجام گرفت علاوه بر صرفه جویی در هزینه های زمانی و ریالی رفت و آمد به تهران،از یکی از امکانات مدرن نرم افزار دیگسایلنت برای اولین بار در ایران استفاده شد و مطالعات شبکه سراسری برق میسر شد.

انجام موفقیت آمیز این پروژه با توجه به ایجاد بستر مخابراتی و تنظیمات شبکه ای رایانه ای لازم بین شرکت برق منطقه ای گیلان و شرکت مدیریت شبکه برق کشور و امکان پایگاه داده چند کاربره نرم افزار دیگسایلنت صورت گرفت.

گفتنی است که اولین قدم برای انجام  طرح مطالعات جامع برق کشور به صورت متمرکز که با همکاری شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سایر شرکتهای برق منطقه ای کشور انجام می گیرد ،بروز رسانی دک شبکه(شبکه برق در قالب نرم افزاری با کلیه اطلاعات مورد نیاز و نحوه آرایش شبکه)است.تا یک دک کامل،جامع و به هم پیوسته از شبکه انتقال و فوق توزیع کشور جهت انجام مطالعات جامع مهیا شود.که با  دستیابی به این دک کامل وجامع،بررسی وضعیت شبکه در حال بهره برداری ،یافتن نقاط ضعف و یا به اصطلاح گلوگاه های شبکه و سپس ارائه طرح های اصلاحی به همراه مطالعات تاثیرگذاری این طرح ها جهت رفع نقاط ضعف میسر خواهد شد.که برای انجام این مهم، شرکت برق منطقه ای گیلان به عنوان اولین شرکت برق منطقه ای و برای اولین بار در کشور موفق به بروز رسانی و انجام محاسبات دک شبکه گیلان در شبکه سراسری به صورت کاربر از راه دور شد.

گروه خبر: