براساس برنامه ریزی تعمیرات دوره ای بهاره ، در موقعیت خروج از شبکه قرار گرفته است .

Printer-friendly version
يكشنبه, فروردين 5, 1397
به گزارش معاونت مهندسی و برنامه ریزی واحد دو بخار نیروگاه بندرعباس

مهندس اسدی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان از خروج بابرنامه واحد دو نیروگاه بندرعباس جهت انجام تعمیرات دوره ای ۱۵ روزه خبر داد وی گفت : واحد دو نیروگاه بندرعباس براساس برنامه ریزی بمنظور تعمیرات دوره ای ۱۵ روزه ساعت ۰۰۵۵ بامداد روز ۵  فروردین از شبکه سراسری خارج گردید وهم اکنون عملیات اجرایی پروژه شامل رفع نشتی بویلر،واتر جت واترباکس های کندانسور،بازدید از تجهیزات مکانیکال و الکتریکال گردان،سرویس باس های ۶ کیلو ولت و ۳۸۰ ولت،بازدیدسیستم سوخت وتجهیزات برنرهای گاز و نفت کوره، همچنین بازدید از کولرهای روغن توربین و کولرهای ئیدروژن ژنراتور،رفع نشتی هیترهای فشار قوی،سیمولیشن بویلروتست حفاظت های سیستم B.m.s،تست رله های حفاظتی زنراتور وسایرفعالیت هامطابق c.p.m تعمیرات دوره ای در حال انجام است. مهندس اسدی افزود: این تعمیرات جهت آمادگی بیشتر واحد دو نیروگاه بندرعباس در جهت استقبال از فصل تابستان برنامه ریزی شده است و امیدواریم به یاری خداوند و همت پرسنل نیروگاه بندرعباس بتوانیم به موقع و قبل از شروع شدن روزهای بسیار گرم این واحد را به شبکه سراسری برق کشور پارالل نماییم.
 

گروه خبر: