بخشودگی بهای برق مصرفی مدارس منوط به رعایت الگوی مصرف

Printer-friendly version
يكشنبه, آذر 25, 1397
مدیرشرکت توزیع برق مرکزی گفت: رعایت الگوی مصرف باید از مدارس آغاز شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: بخشودگی بهای برق مصرفی مدارس منوط به رعایت الگوی مصرف است.

مهندس محمد اله داد افزود: مطابق ماده 2 دستور العمل " نحوه تعیین الگوی مصرف آب ،برق و گاز مدارس" موضوع بند "ی" تبصره "6" قانون بودجه سال 1397 اعمال معافیت بهای برق مدارس دولتی منوط به ارسال فهرست مدارس مشمول توسط سازمان نوسازی مدارس به وزارت نیرو می باشد.

وی بیان کرد: درصورتی که مصرف برق مدارس دولتی در هردوره کمتر از 90درصد دوره مشابه سال قبل باشد،بهای برق مربوطه مشمول می شود،در غیر این صورت معافیتی به انشعاب تعلق نمی گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی  بابیان اینکه رعایت الگوی مصرف باید از مدارس آغاز شود ،افزود:نهادینه سازی فرهنگ بهینه مصرف برق  با آموزش های هوشمندانه نقش بسزایی در جلوگیری از اسراف انرژی دارد.

 
 
 
 

 

گروه خبر: