بحران آب حساس ترین محور پدافند غیرعامل در کشور

Printer-friendly version
سه شنبه, آبان 14, 1398
لزوم حفظ پایداری شبکه های آب در بخش های اصلی

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سبزوار با حضور در آموزشگاه شهید ساده این شهرستان گفت: بحران آب حساس ترین محور پدافند غیرعامل در کشور است.

حسین ریاضی پدافند غیر عامل را مجموعه تدابیر ،تمهیدات و اقدامات غیرمسلحانه و پیشگیرانه در قالب غیر نظامی برای ارتقای پایداری ملی، افزایش بازدارندگی و آمادگی در برابر تهاجمات نظامی ، فرهنگی و... تعریف کرد و افزود: حفظ پایداری شبکه های آب در بخش های اصلی مانند چاهها ، خطوط انتقال مخازن و شبکه های توزیع و جلوگیری از آلودگی اب در شرایط تهدید بسیار ضروری است .

وی با اشاره به افزایش عمق چاه های تامین آب شرب از 70 به 220متر بر گسترش ایجاد و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از آب در بین دانش آموزان تاکید کرد.

وی ادامه داد : دانش آموزانی که در بحث آب خاکستری پیشنهاد و ابتکار جدید به این شرکت ارائه دهند پس از بررسی به بهترین آن ها هدایایی اهدا می شود.

گروه خبر: