با اعتبار بالغ بر12 میلیارد ریال ؛ شبکه 20 کیلوولت دومداره جاده طزره دامغان افتتاح شد

Printer-friendly version
پنجشنبه, اسفند 23, 1397
پروژه احداث شبکه 20 کیلو ولت هوایی دومداره جاده طزره شهرستان دامغان افتتاح و به بهره برداری رسید.

مدیر توزیع برق شهرستان دامغان با اعلام این خبر بیان داشت : به منظور کاهش تلفات انرژی الکتریکی ، افزایش قابلیت اطمینان خطوط برق رسانی و توسعه فیدر 20 کیلوولت و ارتباط شبکه از پست 63 کیلوولت مهماندوست واقع در جاده طزره ، این پروژه به همت گروه های اجرایی این مدیریت به اجرا درآمده است .

وی اظهار داشت : برای عملیاتی نمودن این طرح عمرانی برق رسانی ، نصب 146 اصله پایه برق ، 472 متر کابلکشی 20 کیلوولت زمینی و هشت هزار متر خط دومداره فشار متوسط احداث گردیده است .

وی تصریح کرد : مبلغ 12 میلیارد و 196 میلیون ریال هزینه برای بهره برداری از این پروژه برقی صرف شده است .

گروه خبر: