بازنگری سند مدیریت استراتژیک در شرکت برق منطقه ای سمنان

Printer-friendly version
دوشنبه, اسفند 20, 1397
سند مدیریت استراتژیک در شرکت برق منطقه ای سمنان ، مورد بازنگری قرار گرفت .

مهندس سید علی اکبر صباغ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با اعلام این خبر گفت :  کارشناسی و بهره گیری از توانایی مدیران و کارکنان این شرکت و تشکیل گروه های مختلف کاری متشکل از کلیه معاونین ، مدیران و کارشناسان در سطوح مختلف و با هدایت مشاور ، بازنگری سند برنامه ریزی استراتژیک ، برای بازه های 3 سال منتهی به سال 1400،  در قالب گفتمان های مختلف و متعدد و به استناد چشم انداز ، استراتژی ها و اهداف کلان صنعت برق به انجام رسید .

سید علی اکبر صباغ با اشاره به اهداف 8 گانه این سند عنوان کرد : در این چشم انداز،  شرکت برق منطقه ای سمنان ، در سال 1400 به عنوان " خوشنام ترین شرکت ، بهره ورترین نیروی انسانی ، پایدارترین شبکه انتقال بین شرکتهای برق منطقه ای کشور" با اهداف افزایش آمادگی شبکه ،  افزایش  کیفیت توان ، کاهش تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع، توسعه شبکه و ایجاد زیر ساخت ، افزایش بهره وری نیروی انسانی و افزایش رضایتمندی ذینفعان ، مورد نظر می باشد .

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با بیان اهداف میان مدت ارائه شده در این سند اظهار داشت :  اهداف میان مدت نشات گرفته از اهداف کلان سه ساله بوده و مقادیر کمی هریک از اهداف، توسط مدیران مرتبط و با تخصص و دانش و تجربه کافی آنان ارائه و با استفاده از برنامه های تعیین شده در دوره های زمانی یکساله محقق خواهد شد. وی افزود : بعد از ابلاغ این سند ، وظیفه پیگیری تحقق اهداف تعیین شده از طریق پایش شاخص ها و اندازه گیری اهداف برنامه های عملیاتی توسط دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری انجام خواهد پذیرفت .

 دکتر ملیحه اسفندیاری فرد، مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری شرکت برق منطقه ای سمنان پروژه بازنگری سند مدیریت استراتژیک در این شرکت را  برگرفته از همسویی استراتژیک و عملیاتی در تمامی واحدهای شرکت  دانست و گفت : با توجه به فضای کاملا پویا و در حال تغییر استراتژی باید در بازه های زمانی تعیین شده ضمن بررسی میزان دستیابی به اهداف میان مدت و خرد آتی براساس شاخص های پایش و اندازه گیری  اهداف میان مدت ، اقدام به بازنگری و تعیین استراتژی خرد و برنامه های عملیاتی سال پیش رو نمائیم .

 

گروه خبر: