بازدید معاون دفتر آب ، کشاورزی و منابع طبیعی سازمان برنامه و بودجه کشور از وضعیت عملیات اجرایی سد مشمپا

Printer-friendly version
پنجشنبه, مهر 19, 1397
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، مهندس سبزی معاون دفتر آب ،کشاورزی و منابع طبیعی سازمان برنامه و بودجه کشور بهمراه مهندس قزلباش معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای زنجان و خانم آشوری معاون برنامه ریزی این شرکت از عملیات اجرایی و پیشرفت فیزیکی سد مشمپا بازدید کردند.  

در این بازدید مهندس قزلباش ضمن ارایه گزارش مبسوطی از وضعیت کلی و موقعیت جغرافیایی طرح سد مشمپا اظهارکرد: عملیات اجرایی سد مشمپا بدلیل مطالبات بالای پیمانکار و مشاور طرح و کمبود اعتبار لازم متوقف شده است.وی از معاون دفتر آب و کشاورزی سازمان برنامه و بودجه کشور خواست اعتبار لازم را جهت تکمیل و اتمام طرح مهم و حیاتی مشمپا لحاظ نمایند.

در ادامه مهندس سبزی پس از استماع گزارش ارایه شده از سوی اعضای حاضر در جلسه بر لزوم حل مشکل اعتباری این طرح تاکید کرد و اظهارداشت:این دفتر تمام سعی و تلاش خود را خواهد نمود تا پس از رفع موانع و نواقص فنی طرح سد مشمپا پیگیریها و مساعدتهای لازم را در جهت حل مشکل اعتباری و ادامه فعالیت عمرانی پروژه حداقل تا طول مدت باقی مانده از سالجاری به انجام رساند.