بازدید معاون استاندار سمنان از نیروگاه شهید باکری

Printer-friendly version
چهارشنبه, ارديبهشت 25, 1398
نقش نیروگاه شهید باکری سمنان مهم و زیربنایی است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان و مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری به همراه مدیرعامل و معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای سمنان، از نیروگاه شهید باکری سمنان بازدید کرد.

حبیب ا. خجسته پور، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در این بازدید، از واحدهای مختلف نیروگاه شهید باکری بازدید و در جریان چگونگی تولید برق در این نیروگاه قرار گرفت.

وی با تشکر از زحمات مدیران صنعت برق استان و نیروگاه شهید باکری در تولید و تأمین برق مطمئن به مردم شریف استان سمنان، اظهار داشت: با توجه به اهمیت این نیروگاه به‌عنوان یکی از تأسیسات زیرساختی استان باید شیوه‌های جایگزینی خدمات در هنگام حوادث، بررسی و تبیین شود.

مهندس سید علی‌اکبر صباغ، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سمنان با تشریح وضعیت شبکه برق و تأسیسات انتقال و فوق توزیع در سطح استان، نقش نیروگاه شهید باکری سمنان را در استان مهم و زیربنایی دانست.

 ایرج کارخایی، مدیرکل پدافند غیرعامل استان سمنان، نیروگاه‌های سمنان و شاهرود را از مراکز حساس و پراهمیت از جنبه پدافند غیرعامل در استان برشمرد و گفت: انرژی الکتریکی یکی از اساسی‌ترین محورهای توسعه و نیروی محرکه بخش‌های دیگر است، لذا توجه به تولید برقی پایدار و مطمئن در شرایط مختلف، از مهم‌ترین اولویت‌ها محسوب می‌شود.

وی تخریب زیرساخت‌ها و مراکز زیربنایی را از اهداف و مقاصد دشمن برشمرد و افزود: حفظ سرمایه‌های ملی و تأسیسات زیر بنایی از اهداف پدافند غیرعامل است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و مدون از آن حراست نمود.

مهندس چاجی، مدیر نیروگاه شهید باکری نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تولید در نیروگاه در شرایط عادی و فصل تابستان، اقدامات صورت گرفته در بخش پدافند غیرعامل را تشریح کرد.

گروه خبر: