بازدید مدیر کل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر و هیأت همراه از دستاوردهای شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

Printer-friendly version
پنجشنبه, مهر 13, 1396
به گزارش دفتر روابط عمومی,

مهندس مشکینی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ از بازدید مهندس صادقی مدیر کل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر و هیأت همراه از آخرین اقدامات و دستاوردهای شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد طی روزهای 11 و 12 مهرماه سال جاری خبر داد.

مهندس مشکینی گفت: حوزه های مورد بازدید در این سفر دو روزه شامل استقرار و پیاده سازی فرآیند نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی در حوزه بهره برداری، امور دیسپاچینگ و فوریت های برق، ادارات اتفاقات و عملیات امورهای برق نواحی 5 و 11، حوزه معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ، سامانه خودروهای PM، EM و خودروی کنترل لوازم اندازه گیری، بازدید از عملیات خط گرم فرمان از نزدیک (لمس مدار)، سامانه جایگزینی شبکه هوایی فشار متوسط به هادی های روکشدار بدون اعمال خاموشی به مشترکین، شبکه فشار ضعیف با آرایش کابل خودنگهدار، امورهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف بوده است.

شایان ذکر است در این بازدیدها مدیران هر یک از واحدها و فرآیندهای مربوطه به ارائه گزارش عملکرد و تشریح اقدامات انجام شده پرداختند.

گروه خبر: