بازدید دانش آموزان دبستان شایستگان از تصفیه خانه آب زنجان

Printer-friendly version
سه شنبه, آبان 15, 1397
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان

دانش آموزان دبستان ابتدائی شایستگان زنجان از تاسیسات تصفیه خانه آب این شهر بازدید و از نزدیک در جریان نحوه تصفیه آب آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در این بازدید 50 نفر از دانش آموزان دبستان شایستگان حضور داشتند.

در این بازدید کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان زنجان علاوه بر توضیح نحوه تصفیه آب مطالبی پیرامون ارزش و اهمیت آب به عنوان مایه حیات بشر را به دانش آموزان آموزش دادند.

اهدای بسته های آموزشی با موضوع مصرف بهینه آب و صرفه جویی از دیگر بخش های این بازدید بود که از سوی روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان انجام شد.