بازدید بیش از 500 نفر ازبازنشستگان سپاه پاسداران از تصفیه خانه آب اصفهان

Printer-friendly version
سه شنبه, ارديبهشت 25, 1397
به گزارش آبفا اصفهان

گرجی مدیر تصفیه خانه آب در بازدید بیش از 500 نفر از بازنشستگان سپاه پاسداران از تاسیسات  تصفیه خانه آب باباشیخعلی گفت: همه مردم باید بدانند که با توجه به کاهش بارندگی ها در سال آبی جاری ،منابع آب بسیار محدود هستند بطوریکه می توان گفت آب به میزان کافی نیست پس بهینه مصرف کردن آب در شرایط موجود ضرورتی غیر قابل انکار است.

وی افزود: تخصیص آب شرب در چند ماه اخیر به دلیل کاهش بی سابقه بارندگی ها در سرشاخه های زاینده رود حدود 50 درصد کاهش یافته که این امر تاثیر مستقیم بر خروجی آب در تصفیه خانه آب داشته است که قطعا این فرایند بر توزیع آب در 56 شهر و 300 روستا و نیز دسترسی پایدار مشتر کین تاثیر داشته است.

گرجی مصرف بهینه آب را مهمترین عامل بر دسترسی پایدار مردم به آب شرب در نیم فصل اول سال دانست و خاطرنشان ساخت:مردم اگر می خواهند در فصل گرم سال با کمترین چالش مواجه شوند باید از مصرف بی رویه آب صرفنظر کنند که در این میان می توان کاهش مدت زمان استحمام اشاره کرد بعنوان مثال بار هر بار دوش گرفتن ،در مدت 20 ثانیه حدود 4 لیتر آب مصرف می شوداین درحالیست که اگر زمان دوش گرفتن خود را به کمتر از 5 دقیقه کاهش دهید در طول یک ماه حدود 4 هزار لیتر در مصرف آب صرفه جویی خواهد شد و اگر هر نفر از مشترکین در استان یک دقیقه از زمان دوش گرفتن خود بکاهند در طول یک هفته 125 میلیون لیتر در مصرف آب صرفه جویی می شود.

وی با تاکید بر استفاده از تجهیزات کاهنده آب اعلام کرد: بررسی ها حاکی از آن است با استفاده از تجهیزات کاهنده حدود 30 الی 50 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود به نوعی که استفاده از سردوشهای کم مصرف بجای سر دوش های معمولی بیش از 50 درصد مصرف آب را کاهش می دهد.

لازم به یاد آوری است که بازنشستگان سپاه پاسداران در حین بازدید از تاسیسات تصفیه خانه آب با چگونگی فرایند تصفیه آب آشنا شدند.