بازديد مدیرعامل آبفار سمنان از مجتمع آبرسانی صالح‌آباد خارتوران

Printer-friendly version
چهارشنبه, مرداد 23, 1398
در این بازدید نقشه‌های مجتمع تهيه و به‌روزرسانی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان از مجتمع آبرساني صالح‌آباد خارتوران بخش بيارجمند شهرستان شاهرود بازديد کرد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان، منصور كشاورزيان رئيس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت به همراه معاون نظارت بر بهره‌برداری، مدیر امور آبفار شهرستان شاهرود، كارشناسان اداره بهره‌برداری شهرستان و مسئول ايستگاه بيارجمند از تأسیسات آبرساني منطقه خارتوران بازديد کردند.

مدیر امور آبفار شهرستان شاهرود در اين بازديد گفت: مجتمع آبرساني 9 روستايي صالح‌آباد جهت تأمين آب شرب روستاهاي صالح‌آباد، زمان‌آباد، جعفرآباد، باغستان، كاريز، برم، عشقوان، فريدر، نووه است و دارای تأسیسات چاه، ايستگاه پمپاژ، مسير خط انتقال، مخازن ذخيره، حوضچه شیرآلات و... بوده که كليه عوارض و تأسیسات با نظارت مدیرعامل برداشت و نقشه‌های مجتمع تهيه و به‌روزرسانی شد.

وی افزود: پيمايش كامل خطوط انتقال به طول تقريبي 15 كيلومتر، بازديد ايستگاه پمپاژ و كليه مخازن ذخيره به تعداد 4 باب، بازديد چشمه دهنه رغن، بازديد كليه حوضچه شیرآلات به تعداد بالغ‌بر 10 مورد و مانور برخي از شیرآلات، بازديد اتاقك تأسیسات، بازديد و بررسي ميداني فشار شبكه توزيع در تعدادي از منازل روستاهاي زمان‌آباد و صالح‌آباد، تهيه نقشه جزئيات اجرايي، جلسه با بخشدار بيارجمند، مؤثرین منطقه و اعضاي انجمن خيرين آب‌رسان جهت اجرايي کردن پروژه‌های پيشنهادي، جلسه با تعدادي از دهياران و شوراهاي اسلامي بخش، برگزاري جلسه كميته فني در محل دفتر ايستگاه بيارجمند و تحليل مجتمع، بازديد مجموعه اداري و انبار ايستگاه بيارجمند و... از ديگر اقدامات به‌عمل‌آمده در اين بازدید بود.

محمداسماعیل حسین پور تصریح کرد: مدیرعامل شرکت با رايزني و تشكيل جلسات جهت هم‌افزایی استفاده از كليه پتانسيل موجود در سطح منطقه، استفاده از همياري و همكاري بخشداري، ظرفيت انجمن خيرين آب‌رسان، امكانات دهياري و شوراهاي منطقه، استفاده از توان كارشناسان و مأمورين آب سطح منطقه، مؤثرین و... جهت صرفه‌جویی حداكثري در منابع مالي و انساني در اجراي پروژه‌های عمراني به‌منظور تحقق اقتصاد مقاومتي تأكيد کرد.

یادآور می‌شود: در این بازدید اجراي دقيق و صحيح پروژه‌ها، شناسايي و احصا مشكلات و ارسال به كميته فني جهت اخذ مصوبه، رفع مشكل آبی روستائيان در اسرع وقت، به‌روزرساني نقشه‌های شبكه توزيع، سامان بخشي انبار ايستگاه بيارجمند و... مورد تأكيد همکاران مربوطه قرار گرفت.

 
گروه خبر: