ایستگاه پمپاژ آب شرب شهر سهرورد راه‌اندازی شد

Printer-friendly version
دوشنبه, شهريور 11, 1398
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: ایستگاه پمپاژ شهر سهرورد در راستای اجرای طرح تأمین آب شرب شهرهای سهرورد راه‌اندازی شد.

علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: فاز نخست این طرح در دست اجرا بوده و در این جهت ایستگاه پمپاژ شهر سهرود با ظرفیت 10 لیتر بر ثانیه شامل: ایستگاه پمپاژ، خط انتقال و احداث مخزن اجرایی شد.

وی افزود: حجم مخزن آب شرب سهرورد 500 مترمکعب بوده و طول خط انتقال آن نزدیک به 2 کیلومتر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون 2 حلقه چاه برای تأمین آب شرب در شهر سهرورد در مدار بهره‌برداری بوده و افزون بر این حفر یک حلقه چاه دیگر همراه با احداث مخزن 1000 مترمکعبی برای این شهر در دستور کار قرار دارد.

جزء قاسمی بهسازی مخازن قدیمی در شهرهای کرسف و سهرورد را از دیگر برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در این دو شهر اعلام کرده و افزود: این اقدامات جهت جلوگیری از آلودگی آب شرب شهرهای کرسف و سهرورد انجام می‌پذیرد.

گروه خبر: