اولین کارگروه آزادسازی تصرفات تشکیل شد

Printer-friendly version
چهارشنبه, تير 11, 1399
در راستای اجرای دستورالعمل آزادسازی حریم رودخانه و تالاب ها صورت گرفت.

اولین کارگروه آزادسازی تصرفات در راستای اجرای دستورالعمل آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها و تالاب ها با حضور مهندس عبدالطیف عباسی نژاد معاون حفاظت و بهره برداری شرکت تشکیل شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، در این نشست که با حضور تمامی اعضا برگزار گردید، دستورالعمل مذکور تبین و هرکدام از اعضا با وظایف خود آشنا شدند.

مدیر رودخانه و سواحل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در گفتگویی اظهار داشت: در این نشست در خصوص آزادسازی تصرفات و اجرای دستورالعمل، توضیحات لازم توسط اعضا ارائه و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

مهندس حسین آذرپرا افزود: شهرستان جم به عنوان اولین شهرستان برای اجرای این دستورالعمل انتخاب گردید و قسمتی از نقشه مورد نظر که توسط مهندسین مشاور برای این شهرستان مطالعه شده بود، با توضیحات رئیس اداره منابع آب شهرستان جم به رویت و نظر حاضران رسید.

وی ادامه داد: به زودی مراحل اجرای دستورالعمل مذکور در شهرستان جم و دیگر شهرستان ها با انتخاب مشاور و پیمانکار وارد فاز اجرایی خواهد شد.

گروه خبر: