انجام موفقیت‌آمیز ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت ویرایش ۲۰۱۵

Printer-friendly version
دوشنبه, مهر 15, 1398
مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت برق استان فارس خبر داد.

ممیزی مراقبتی گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با موفقیت انجام و گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ابقا و اعتبار آن به مدت یک سال تمدید شد.

رضا انوار، در تشریح اهداف استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت گفت: استاندارد ISO9001:2015، ضمن آنکه نگاه ویژه‌ای به تهدیدات، فرصت‌ها و ریسک‌های کسب‌وکار دارد؛ نیز از ساختاری منسجم تشکیل شده است. این سیستم مدیریت هفت اصل دارد که عبارت‌اند از: تمرکز بر مشتری، رهبری، رویکرد فرایندی، بهبود، تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و مدیریت روابط است.

این مقام مسئول تصریح کرد: از موارد مهم نگهداری این سیستم، به اشتراک‌گذاری دانش سازمانی است که با استقرار سیستم مدیریت دانش این هدف محقق شده است.

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در خاتمه بیان داشت: به همین منظور شرکت توزیع نیروی برق استان فارس جهت استقرار و پیاده‌سازی این سیستم مدیریتی اقدامات اساسی را از سال 97 آغاز نمود تا اینکه در سال گذشته با توجه به ممیزی صدور گواهینامه انجام شده، موفق به دریافت گواهینامه شده و در مهرماه سال جاری اولین ممیزی مراقبتی با موفقیت انجام پذیرفت و منجر به ابقا و تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت شد.

لازم به ذکر است؛ ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 به مدت دو روز (4 نفر- روز) با موفقیت در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس انجام و در طی این مدت، ممیزان شرکت مرزبان کیفیت  (IMQ)، واحدهای مختلف شرکت و همچنین دو شهرستان فیروزآباد و استهبان را هم موردبررسی و ممیزی قرار دادند.

گروه خبر: