انجام ممیزی انرژی در پست ۲۳۰ کیلوولت دامغان

Printer-friendly version
سه شنبه, تير 18, 1398
توسط اعضاء کمیته فنی مدیریت مصرف برق شرکت برق منطقه‌ای سمنان صورت گرفت.

با حضور اعضاء کمیته تخصصی و فنی مدیریت مصرف برق شرکت برق منطقه‌ای سمنان، ممیزی انرژی در پست 230 کیلوولت دامغان انجام شد.

عبداله مهربان مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد و ریاست کمیته تخصصی مدیریت مصرف برق شرکت برق منطقه‌ای سمنان با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی، توسط اعضاء کمیته تخصصی و فنی مدیریت مصرف برق، ممیزی انرژی پست 230 کیلوولت دامغان انجام شد.

وی اجرای راهکاری مؤثر در دستیابی به ‌صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تعیین مقادیر مصرف و شاخص‌های انرژی، شناسایی فرصت‌های بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی را از اهداف این ممیزی برشمرد و افزود: ممیزان با بازدید میدانی و تکمیل چک‌لیست‌های مصوب عمومی و تخصصی این بخش، به انجام ممیزی اقدام نمودند.

گفتنی است ممیزی انرژی بیش از 30 پست انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای سمنان طبق برنامه زمان‌بندی با حضور در پست‌های مربوطه به انجام خواهد رسید که این ممیزی‌ها، کمک قابل‌توجهی در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق می‌کند.

گروه خبر: