انجام عملیات قرائت و توزیع قبوض اشتراکات آبفای شرق

Printer-friendly version
چهارشنبه, مهر 28, 1395
شرکت آب و فاضلاب شرق
عنوان شماره تاریخ اتمام فروش اسناد تاریخ بازگشایی پاکت ها تاریخ درج آگهی در روزنامه نوع

وضعیت

 

 

انجام عملیات قرائت و توزیع قبوض اشتراکات آبفای شرق

٩٥-٣١٨٧-١١٠ ۷ مهر ۱۳۹۵ ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه