انجام عملیات بهره برداری وراهبری منابع وتاسیسات آب شهر سبزوار

Printer-friendly version
يكشنبه, بهمن 15, 1396
شرکت آبفای خراسان رضوی
کد : ۳۱۵۰۸۸۲
عنوان آگهی : انجام عملیات بهره برداری وراهبری منابع وتاسیسات آب شهر سبزوار
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای خراسان رضوی
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه :  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰