انجام خدمات نگهداری فضای سبز شامل محوطه های چمن کاری...

Printer-friendly version
يكشنبه, بهمن 15, 1396
شرکت آبفای منطقه ۲تهران
کد : م۹۶/۱۲/م۲
عنوان آگهی : انجام خدمات نگهداری فضای سبز شامل محوطه های چمن کاری ، گل کاری وگیاهان آپارتمانی ،درختکاری وزیبا سازی ونظافت محوطه شرکت آب وفاضلاب منطقه دو شهرتهران
آگهی در محدوده : شرکت آب و فاضلاب منطقه دوشهر تهران .
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۲تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
محل دریافت اسناد : تهران _ خیابان کریم خان زند_ خیابان شهید عضدی (آبان ) شمالی _ امور بازرگانی و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب منطقه دوشهر تهران .
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : اعتماد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹