انجام بیش از3500 متراصلاح و توسعه شبکه آبرسانی درشهرهای استان

Printer-friendly version
شنبه, دى 22, 1397
اصلاح وتوسعه شبکه آبرسانی درشهرهای رامسر، کتالم وسادات شهرانجام شد

بیش از 3500 متر اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در شهرهای رامسر، کتالم و سادات شهرانجام شد

مدیر امور آبفاشهری رامسر گفت: در 9 ماهه امسال، 3557 متر اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در شهرهای رامسر، کتالم و سادات شهر انجام شد.

به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، مهندس وهابی به تشریح فعالیتهای 9 ماهه این امور در سال جاری پرداخت و افزود: در این مدت 1150 اتفاقات شبکه و انشعاب برطرف، 480 انشعاب جدید نصب و 100 انشعاب آب استانداردسازی شد.

وی، با اشاره به شست وشوی 340 کیلومتر شبکه توزیع و 5 مخزن ذخیره در این مدت تصریح کرد: 7شیر تخلیه درنقاط مختلف شهر نصب و نسبت به بهسازی و تعویض پمپ و الکتروموتور چاه های شماره 5 و 6 رامسر اقدام شد.

مدیر امور آبفاشهری رامسر، با اشاره به راه اندازی آزمایشگاه تصفیه خانه آب این شهر گفت: تبدیل الکتروموتور و پمپ چاه شماره 12 از شافت و غلاف به شناور و رینگ نمودن شبکه آب منطقه نارنج بن به تعداد 100 مشترک به منظور بهبود فشار آب شرب مشترکین  از دیگر اقدامات صورت گرفته در طی 9 ماهه امسال در این امور بوده است.