انتصاب مدیر پدافند غیرعامل آبفای استان زنجان به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق استان زنجان

Printer-friendly version
دوشنبه, فروردين 19, 1398
مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق استان زنجان منصوب شد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو طی حکمی اردوان سلطانی مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان را به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت های صنعت آب و برق منصوب کرد.

در این حکم انتصاب که به امضای میثم جعفر زاده رسیده است آمده:

جناب آقای مهندس اردوان سلطانی

دبیر محترم کمیته و مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آبفا زنجان

در راستای بند6-3 دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب

و برق استانها (ابلاغی به شماره 28340/121 مورخ 28/5/96) و صورتجلسه مورخ 16/11/97 شورای هماهنگی استان زنجان ، بدینوسیله تا پایان سال 1398 به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق استان زنجان منصوب می شوید و آقایان مهندس منصور گرانمایه و مهندس محمد باقری به ترتیب جانشین اول و دوم رئیس شورا خواهند بود.

امید است ضمن استفاده از تجربیات و توان علمی سایر اعضا ، با ایجاد همدلی در تحقق اهداف و انجام وظایف مندرج در بند 7 دستورالعمل اقدام نمایید.توفیق جنابعالی را در پیشبرد اهداف چشم انداز وزارت نیرو (حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل) خواستارم.