انتصاب مدیریت حراست شرکت

Printer-friendly version
چهارشنبه, مهر 18, 1397
با حکم مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان

با حکم مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بیژن بابادی به عنوان مدیریت جدید حراست و امور محرمانه و علی اصغر خدا مراد منگری به عنوان مدیریت خطوط طرح های توسعه برق این شرکت منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، در حکم صادره محمود دشت بزرگ برای بیژن بابادی آمده است؛ با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیریت حراست و امور محرمانه شرکت برق منطقه ای خوزستان منصوب می شوید تا تحت نظر اینجانب انجام وظیفه نمایید.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در حکمی دیگر نیز، علی اصغر خدامراد منگری را با توجه به سوابق و تجارب به عنوان مدیریت خطوط طرح های توسعه برق منصوب کرد تا تحت نظر معاونت طرح های توسعه برق انجام وظیفه کند.

در این احکام ذکر شده است؛ امید است با استعانت از خداوند متعال و رعایت تقوای الهی، ضمن برنامه ریزی دقیق و بهره گیری از توان کارشناسی آن واحد نسبت به انجام وظایف محوله در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موفق و موید باشید.

شایان ذکر است، بیژن بابادی سابقاً مدیریت حراست شرکت برق منطقه ای فارس، معاونت بهره برداری و سرپرستی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان را بر عهده داشته است.

علی اصغر خدامراد منگری نیز سابقه مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق و جنوب و مدیریت حراست و امور محرمانه شرکت برق منطقه ای خوزستان را در کارنامه دارد.