انتصاب سرپرست معاونت بهره برداری برق منطقه ای خوزستان

Printer-friendly version
چهارشنبه, دى 25, 1398
طبق بررسی شاخص ها شرکت به قرارگاه سازندگی درتوسعه شبکه برق تبدیل شده است

آیین تودیع و معارفه سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار و رامین گلشنی به عنوان سرپرست این معاونت معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت در این آیین گفت: شاخص ها نشان می دهد که شرکت روند رو به رشدی را طی می کند و به یک قرارگاه سازندگی در توسعه شبکه برق تبدیل شده است.

وی با تشکر از تلاش های مسعود قنواتی معاون سابق معاونت بهره برداری، بیان کرد: از سرپرست جدید این معاونت انتظار می رود که نوسازی و بهسازی تجهیزات، کاهش حوادث، بهبود شاخص های فنی در امور بهره برداری و کاهش خاموشی ها را در اولویت برنامه ریزی های این معاونت قرار دهد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد: خروجی نهایی هر فعل و انفعالاتی که در شرکت صورت می گیرد این است که برق را از سبد نگرانی های خوزستان حذف کنیم و همه تلاش ها باید به این هدف متمرکز باشد.

در این مراسم مسعود قنواتی معاون سابق معاونت بهره برداری به عنوان مشاور مدیرعامل در امور فنی منصوب شدند.

رامین گلشنی سرپرست معارفه شده معاونت بهره برداری با حفظ سمت مدیریت فنی و مهندسی شبکه انتقال نیرو در شرکت برق منطقه ای خوزستان را نیز بر عهده دارد.

گروه خبر: