امیدواریم تا 5 سال آینده عمده مصرف از انرژی های تجدید پذیر تامین گردد.

Printer-friendly version
چهارشنبه, بهمن 25, 1396
معاون برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقه ای زنجان:

علی خلجی در مصاحبه با رادیو زنجان اهداف عالی شرکت برق منطقه ای زنجان را تشریح کرد.

علی خلجی در مصاحبه با رادیو زنجان  با بیان اینکه استانهای زنجان و قزوین از پتانسیل بالایی در زمینه انرژیهای تجدید پذیر برخوردار بوده گفت:شرکت برق منطقه ای زنجان از سرمایه گذارانی که بخواهند در این زمینه ها سرمایه گذاری کنند حمایت جدی بعمل خواهد آورد.

 به گزارش روابط عمومی این شرکت علی خلجی در مصاحبه با رادیو زنجان با اعلام این مطلب که بعلت وجود مشکلات زیست محیطی و همینطور هزینه بالای سایر منابع انرژی،توجه به انرژی های تجدید پذیر شونده بحث روز دنیاست  و  استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر امروز جایگاه پررنگی در سبد انرژی کشورهای مختلف جهان پیدا کرده است افزودند: امیدواریم تا 5 سال آینده عمده مصرف از انرژی های تجدید پذیر تامین گردد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 86 مگاوا ت مولد مقیاس کوچک در 2استان قزوین وزنجان داریم اظهارداشت ، استقبال از احداث نیروگاههای مولد مقیاس کوچک در این دواستان را خوب عنوان نموده وافزود در حال حاضر تولید انرژی به روش پاک از جمله راهکارهای اساسی جهت دستیابی به توسعه پایدار در دنیا محسوب می شود.

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای زنجان ادامه داد:خوشبختانه عمده مصرف انرژی این دو استان در بخش های صنعتی مولد و کشاورزی می باشد که یکی از شاخص های برتر این شرکت به حساب می آید.

مهندس خلجی یادآور شد: قطعی برق جزء اهداف ما نیست و علاقه مندیم نهایت همکاری را با مشترکین خوش حساب خود داشته باشیم و تاکید می کنیم که عمده هزینه های ما از راه وصول مطالبات برق مصرفی تامین میگردد که از مشترکین خود درخواست داریم با پرداخت بموقع هزینه های برق مصرفی این شرکت را در دستیابی به اهداف تعیین شده یاری نمایند.

وی در همین زمینه ادامه داد: با اعمال مدیریت مصرف بهینه و انجام پیک سایی  و طرح ذخیره عملیاتی توسط صنایع نیازی به اعمال خاموشی نداشته و از لحاظ شبکه نیز کمبودی در دو استان نخواهیم داشت.

گروه خبر: