افتتاح چاه ومخزن جدید دهستان بیاض  شهرستان انار

Printer-friendly version
شنبه, بهمن 27, 1397
همزمان با روزهای پایانی بهمن ماه 97 پروژه افتتاح مخزن وچاه جدید دهستان بیاض انازبه بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار استان کرمان ؛ سیدمهدی حسینی مدیرامورآبفار انارگفت: مخزن جدید دهستان بزرگ بیاض در شهرستان انار1هزار و60متر مکعب حجم ذخیره سازی آب دارد .

وی افزود: اجرای 25کیلومتر خط لوله وهزار و100متر خط برق نیز دراین راستا انجام شده است.

حسینی تصریح کرد: جمعیت نزدیک به 4هزار نفر دراین پروژه به نعمت آب شرب سالم وکافی دسترسی یافتند.

مدیرامورآبفارشهرستان انارخاطرنشان کرد: این پروژه شبکه آبرسانی دارد اما با توجه به ای سی بالای آب تا حدود4هزار وکیفیت پایین آب شرب، مخزن وچاه جدید تعریف شد.

وی اظهارکرد: اعتبار اجرای این طرح 19میلیارد ریال بود.

حسینی تاکید کرد: دهستان بیاض بزرگ ترین دهستان پرجمعیت شهرستان اناراست وحدود 30سال است شبکه آبرسانی روستایی آن به بهره برداری رسیده است.