اطلاعیه ی آبفای البرز

Printer-friendly version
سه شنبه, فروردين 28, 1397
روابط عمومی شرکت آبفای شهری البرز

روابط عمومی شرکت آبفای شهری البرزباصدوراطلاعیه ای اعلام کرد:بعلت بارش برف که ازشب گذشته آغازومنجربه شکستگی شاخه های درختان وقطع برق شده است،باتوجه به اینکه تاسیسات آبرسانی(چاهها،مخازن ذخیره،...)نیازمندنیروی برق برای فرآیندتولید،انتقال وتوزیع آب درشبکه ی آبرسانیست،ممکن است شهروندان دربعضی مناطق باافت فشاریاقطع آب مواجه شوند.بنابراین ضمن درخواست ازشهروندان برای صرفه جویی درمصرف آب وبردباری برای گذرازشرایط موقت فعلی،به اطلاع میرساندبه محض برقراری جریان برق،توزیع آب درشبکه مناطق ذکرشده ی احتمالی،به حالت عادی بازخواهدگشت.