اصلاح شبکه توزیع آب و خطوط اصلی رفت و برگشت به مخزن شهر محمدیه

Printer-friendly version
سه شنبه, دى 18, 1397
شرکت آبفای قزوین
کد : ۹۷/۱۳/۱۵۶۵۳
عنوان آگهی : اصلاح شبکه توزیع آب و خطوط اصلی رفت و برگشت به مخزن شهر محمدیه
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای قزوین
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک ولت
تلفن تماس : ۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ۲۱۶۵۱۶۳۳۰۴۰۰۶
عنوان روزنامه : هدف و اقتصاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸