اصلاح شبکه آب شهری و ساخت انواع حوضچه (بلوکی، آجری و لوله ای) در سطح شهر قم

Printer-friendly version
چهارشنبه, اسفند 2, 1396
شرکت آبفای قم
کد : ۹۶/۶۰۰/۹۸۲
عنوان آگهی : اصلاح شبکه آب شهری و ساخت انواع حوضچه (بلوکی، آجری و لوله ای) در سطح شهر قم
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای قم
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
محل دریافت اسناد : دفتر قراردادهای شرکت آبفای قم
تلفن تماس : ۳۲۸۵۶۴۶۳
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : عصر ایرانیان
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹