اشتغالزایی برای 3500 نفر با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در دولت تدبیر و امید

Printer-friendly version
سه شنبه, آبان 23, 1396
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد،

ارزش افزوده و بهره وری در بخش کشاورزی که تاثیر فراوان در افزایش صادرات غیرنفتی دارد را باید از مزایای مهم صنایع تبدیلی و تکمیلی دانست.

مدیر صنایع کشاورزی این سازمان از اشتغالزایی برای 3550 نفر با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در دولت تدبیر و امید در این استان خبرداد و افزود:  رفع تحریم ها یکی از مهمترین عوامل شکوفایی صنایع تبدیلی و تکمیلی بود که پس از برداشته شدن تحریم ها ، از سال 94 شاهد رشد 47 درصدی سرمایه گذاری نسبت به مدت مشابه 93 بودیم. همچنین از آن زمان اشتغالزایی در صنایع مذکور 55 درصد رشد داشته است .

علیرضا طاقه باف دامه داد: عمده فعالیت و اهداف مدیریت صنایع روستایی، ایجاد ‌صنایع تبدیلی وتکمیلی و فرآورده‌های محصولات کشاورزی اعم از باغی، زراعی ودامی است که با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود استان و تنوع  محصول، صنایع تبدیلی به‌ خصوص پسته و خرما و صنایع جنبی ‌آن، تولید و فرآوری محصولات کنجدی ،سورت و بسته بندی محصولات گلخانه ای، فرآورده‌های لبنی، مجموعه کارخانجات خوراک دام وطیور، کشتارگاه های صنعتی دام و طیور، بسته‌بندی آجیل وخشکبار و تولید خوراکهای آماده و نیمه آماده در استان ایجاد شده است.

مدیرصنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد می افزاید: ازسال 92 تاکنون به ‌منظور توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی استان تعداد 448 فقره جواز تأسیس با اشتغال 7939 نفر صادر شده است که از این تعداد 124 فقره با اشتغال مستقیم 2500 و غیر مستقیم بیش از 1000 نفر به بهره برداری رسیده است .

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود در سال جاری بیش از 40 واحد تولیدی به بهره برداری برسند و شرایط اشتغال بیش از 1200 نفر را به صورت مستقیم فراهم سازند، که از این تعداد واحد سهم طرح های اقتصاد مقاومتی در استان 30 واحد تولیدی می باشد که تاکنون 15واحد آن به بهره برداری رسیده است، افزود: افزایش جذب مواد خام در این 15 واحد 165 هزار تن، کاهش ضایعات17 هزار تن و شرایط اشتغال برای 519 نفر با سرمایه گذاری1024 میلیارد ریال فراهم شده است .

ارزش افزوده و بهره وری در بخش کشاورزی که تاثیر فراوان در افزایش صادرات غیرنفتی دارد را باید از مزایای مهم صنایع تبدیلی و تکمیلی دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، مدیر صنایع کشاورزی این سازمان از اشتغالزایی برای 3550 نفر با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در دولت تدبیر و امید در این استان خبرداد و افزود:  رفع تحریم ها یکی از مهمترین عوامل شکوفایی صنایع تبدیلی و تکمیلی بود که پس از برداشته شدن تحریم ها ، از سال 94 شاهد رشد 47 درصدی سرمایه گذاری نسبت به مدت مشابه 93 بودیم. همچنین از آن زمان اشتغالزایی در صنایع مذکور 55 درصد رشد داشته است .

علیرضا طاقه باف دامه داد: عمده فعالیت و اهداف مدیریت صنایع روستایی، ایجاد ‌صنایع تبدیلی وتکمیلی و فرآورده‌های محصولات کشاورزی اعم از باغی، زراعی ودامی است که با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود استان و تنوع  محصول، صنایع تبدیلی به‌ خصوص پسته و خرما و صنایع جنبی ‌آن، تولید و فرآوری محصولات کنجدی ،سورت و بسته بندی محصولات گلخانه ای، فرآورده‌های لبنی، مجموعه کارخانجات خوراک دام وطیور، کشتارگاه های صنعتی دام و طیور، بسته‌بندی آجیل وخشکبار و تولید خوراکهای آماده و نیمه آماده در استان ایجاد شده است.

مدیرصنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد می افزاید: ازسال 92 تاکنون به ‌منظور توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی استان تعداد 448 فقره جواز تأسیس با اشتغال 7939 نفر صادر شده است که از این تعداد 124 فقره با اشتغال مستقیم 2500 و غیر مستقیم بیش از 1000 نفر به بهره برداری رسیده است .

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود در سال جاری بیش از 40 واحد تولیدی به بهره برداری برسند و شرایط اشتغال بیش از 1200 نفر را به صورت مستقیم فراهم سازند، که از این تعداد واحد سهم طرح های اقتصاد مقاومتی در استان 30 واحد تولیدی می باشد که تاکنون 15واحد آن به بهره برداری رسیده است، افزود: افزایش جذب مواد خام در این 15 واحد 165 هزار تن، کاهش ضایعات17 هزار تن و شرایط اشتغال برای 519 نفر با سرمایه گذاری1024 میلیارد ریال فراهم شده است .