استعلام خرید کابل ۲۰ کیلوولت ۱*۱۸۵ شیلدار مسی...

Printer-friendly version
چهارشنبه, دى 19, 1397
شرکت برق منطقه ای آذربایجان

استعلام خرید کابل ۲۰ کیلوولت ۱*۱۸۵ شیلدار مسی

استعلام-خرید-کابل-20-کیلوولت-1-185-شیلدار-مسی

« اقتصاد مقاومتی، توليد – اشتغال » اعلان عمومی استعلام 1-   شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد استعلام خرید کابل 20 کیلوولت...

سه شنبه، ۱۸ دی ۹۷

استعلام خرید تجهیزات برای ساختمان دیسپاچینگ شهریار

استعلام-خرید-تجهیزات-برای-ساختمان-دیسپاچینگ-شهریار

« اقتصاد مقاومتی، توليد – اشتغال » اعلان عمومی استعلام 1-   شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد تجدید استعلام خرید تجهیزات برای...

سه شنبه، ۱۸ دی ۹۷

استعلام خرید تجهیزات مخابراتی

استعلام-خرید-تجهیزات-مخابراتی

« اقتصاد مقاومتی، توليد – اشتغال » اعلان عمومی استعلام 1-   شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد استعلام خرید تجهیزات مخابراتی را...

سه شنبه، ۱۸ دی ۹۷

خرید ملزومات ایمنی

خرید-ملزومات-ایمنی

« اقتصاد مقاومتی، توليد – اشتغال » اعلان عمومی استعلام 1-   شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد استعلام خرید ملزومات ایمنی را از...

سه شنبه، ۱۸ دی ۹۷