استانداردسازی ۲۰۰ انشعاب روستای ینگجه شهرستان خدابنده

Printer-friendly version
چهارشنبه, مرداد 23, 1398
شبکه آبرسانی روستای ینگجه ۲۲۰ میلیون تومان هزینه داشته است.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان با اعلام این خبر گفت: با استاندارد سازی انشعابات روستای ینگجه شاهد کاهش هدررفت آب، توزیع عادلانه آب، شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب، اصلاح مسیر انشعاب ها و تسویه بدهی مشترکین خواهیم بود.

علیرضا جزء قاسمی افزود: در سال جاری با مشارکت شرکت، دهیاری و مردم 5 کیلومتر شبکه توزیع آب در روستای ینگجه از توابع شهرستان خدابنده احداث گردید.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل آب شرب روستای ینگجه مرتفع شده است، اظهار داشت: با اجرای کامل احداث شبکه توزیع و استانداردسازی انشعابات، حوادث ناشی از شکستگی به دلیل فرسودگی شبکه حذف و آب شرب در بین 200 مشترک روستا به‌صورت عادلانه توزیع می‌شود. 

این مقام مسئول تصریح کرد: برای اجرای طرح شبکه آبرسانی به روستای ینگجه اعتباری بالغ‌بر 220 میلیون تومان هزینه شده که سهم شرکت آبفار رقمی بالغ‌بر 150 میلیون تومان بوده و مابقی هزینه با مشارکت اهالی و دهیاری روستا تأمین شده است.

گروه خبر: