از گزارش مرکز پژوهش های مجلس استقبال می کنیم

Printer-friendly version
شنبه, دى 27, 1393
مجری طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی:

مجری طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران با استقبال از گزارش تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اولین اظهارنظر در کشور بر اساس بخشی از اطلاعات و مستندات طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی است اما همه منابع اطلاعاتی طرح مورد بررسی قرار نگرفته است. به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران؛ مهندس «محمد رهبری» مجری طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی با بیان این مطلب ادامه داد: این اولین اظهار نظر در کشور بر اساس بخشی از اطلاعات و مستندات طرح انتقال آب است که انجام شده در حالی که تا به حال این طرح براساس اطلاعاتی که موجود نبوده و یا بررسی نشده محکوم می شده است. وی افزود: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مستندات و منابع خود را در این گزارش؛ گزارش های طرح قرار داده اما اینکه چرا همه منابع طرح مورد بررسی قرار نگرفته دلیل آن را نمی دانیم در حالیکه اگر از ما اطلاعات بیشتری می خواستند در اختیارشان می گذاشتیم. مجری طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای تهیه گزارش تاکنون اطلاعاتی از ما نخواسته است ادامه داد: در واقع گزارش مرکز پژوهش ها بر اساس گزارش عمومی (سنتز) ارائه شده است اما ما این آمادگی را داریم که اطلاعات کامل تری برای تهیه گزارش در اختیار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.وی با اشاره به اینکه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از گزارش سنتز استفاده شده است تصریح کرد: گزارش سنتز خلاصه ای از چندین هزار صفحه گزارشات مطالعاتی طرح در بیش از 26 جلد گزارش با انبوهی از جداول، نتایج آزمایش ها و خروجی نرم افزارهای مهندسی است که هر کدام در گزارشی جداگانه درج می شود و برای اینکه بتوانیم خلاصه ای از آنها داشته باشیم گزارش خلاصه سنتز تهیه می شود و طبیعتا گزارش سنتز مرجع خوبی برای اظهارنظر درباره همه طرح نیست.رهبری با اشاره به انجام مطالعات زیست محیطی طرح یادآور شد: مطالعات زیست محیطی طرح از ابتدای مطالعات فاز یک طرح در مرداد سال 91 آغاز شد، گزارش اجمالی زیست محیطی به سازمان محیط زیست ارائه شد و در پی آن جلسه کارشناسی تشکیل و طرح موظف به انجام مطالعات تفصیلی ارزیابی اثرات شد.وی تشریح کرد: لازمه تکمیل این مطالعات انجام آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و اکولوژیکی آب خزر بود که آن هم با قراردادی که با پژوهشکده خزر بسته شد انجام آزمایشات در دستور کار قرار گرفت و صورت پذیرفت. ضمن اینکه در مراحل مختلف انجام مطالعات گزارشات به سازمان محیط زیست هم ارسال می شد و در مواردی سوالات، ابهامات و اظهارنظرهای کارشناسی سازمان محیط زیست را هم دریافت کردیم، نهایتا گزارش نهایی و تکمیلی که پاسخ سوالات مطرح شده از طرف سازمان محیط زیست، نتایج آزمایش ها، نتایج، تحلیل و جمع بندی را آبان سال جاری (1393) به دفتر ارزیابی زیست محیطی، معاونت های سازمان محیط زیست و ادارات کل محیط زیست استان مازندران و سمنان ارسال کردیم.

مجری طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی تاکید کرد: در بخش محیط زیست انرژی زیادی گذاشتیم و مطالعات مفصلی انجام شده اما آمادگی داریم چنانچه مطالعات بیشتری در حوزه محیط زیست نیاز باشد، انجام دهیم.