ارتقاء فاز اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر زنجان امسال به بهره‌برداری می‌رسد

Printer-friendly version
دوشنبه, ارديبهشت 23, 1398
ارتقاء فاز اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر زنجان تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: طرح ارتقای فازل اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر زنجان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: با بهره‌برداری از این طرح جمعیت تحت پوشش تصفیه‌خانه فاضلاب شهر زنجان از 125 هزار نفر فعلی به 190 هزار نفر افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: در افق طرح تصفیه‌خانه  فاضلاب شهر زنجان و با احداث فاز دوم این تصفیه‌خانه، جمعیت تحت پوشش آن به 410 هزار نفر در سال 1400 خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان گفت: ارتقاء فاز اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر زنجان تاکنون 80 درصد پیشرفت داشته و احداث فاز دوم این پروژه نیز 47 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

جزء قاسمی افزود: ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهر زنجان با اجرای طرح‌های توسعه‌ای از 27 هزار مترمکعب به 75 هزار مترمکعب در شبانه‌روز افزایش پیدا می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: برای پوشش کامل خدمات فاضلاب در شهر زنجان باید 630 کیلومتر شبکه جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب احداث شود که تاکنون 330 کیلومتر از این میزان اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان عنوان کرد: این طرح با هدف جلوگیری از آلودگی منابع زیر زمینی ناشی از دفع فاضلاب به‌صورت چاه جذبی و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از هدایت فاضلاب در مسیرهای اصلی و فرعی عمومی شهر زنجان اجرا می‌شود.

این مسئول گفت: تاکنون برای توسعه شبکه جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در شهر زنجان 530 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و 50 درصد از شهر زنجان تحت پوشش خدمات جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب قرار دارد.

گروه خبر: