ارائه راهكارهای مدیریت مصرف آب به بانوان روستایی جغتای

Printer-friendly version
سه شنبه, تير 18, 1398
زنان مجری اصلی تغییر فرهنگ آب محسوب می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، امور آبفار جغتای در هفته صرفه‌جویی در مصرف آب به‌منظور بالا بردن سطح آگاهی بانوان روستایی، با برگزاری جلساتی راهكارهای مدیریت مصرف بهینه آب را به آنان آموزش داد.

مسئول روابط عمومی امور آب و فاضلاب روستایی جغتای ضمن معرفی انواع لوازم کاهنده مصرف و میزان تأثیر آن‌ها بر میزان مصرف آب، گفت: رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف آب وظیفه تک‌تک ماست و زنان عامل اصلی انتقال فرهنگ مصرف بهینه آب هستند.

زهرا جغتایی افزود: بانوان به دلیل موقعیتی که در خانواده دارند می‌توانند آموزش‌دهندگان مجربی در زمینه‌های مختلف مصرف آب باشند و از طرفی به دلیل اینکه زنان بیشتر از دیگر اعضاء خانواده در منزل با آب سروکار دارند مجری تغییر فرهنگ آب محسوب می‌شوند.