اخبار مزایده و مناقصات

توسعه و احداث - اصلاح و بهينه سازي روستايي...

کد : ۹۶-۱۱-۱۴
عنوان آگهی : توسعه و احداث - اصلاح و بهينه سازي روستايي ( از محل اعتبارات عوارض برق )
نوبت درج آگهی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
مرحله :  
مناقصه گذار : شركت توزيع برق جنوب استان كرمان
محل دریافت : امور تداركات
مدارک مورد نیاز :  
آدرس ارسال :  
محل اجرای پروژه :

شناسایی سازندگان و تامین کنندگان داخلی دستگاه...

دریافت فایل فراخوان ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ - ۱۵:۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ - ۰۸:۰۰:۰۰ 1 شناسایی سازندگان و تامین کنندگان داخلی دستگاه RTU جهت استفاده در پست های فشار متوسط زمینی و هوایی

انجام عملیات رفع حریم شبکه های فشارمتوسط هوایی باتوانایی اجرای...

دریافت فایل مناقصه محدود ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ - ۱۰:۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ - ۱۲:۰۰:۰۰ 95-15 انجام عملیات رفع حریم شبکه های فشارمتوسط هوایی باتوانایی اجرای فعالیت های خط گرم سطح1

فراخوان تهيه طرح ، بررسي اقتصادي طرحها ، انجام خدمات مهندسي

شرکت: توزیع نیروی برق شیراز
معامله:  
شماره: ۹۶-۱۰۶
موضوع فراخوان تهيه طرح ، بررسي اقتصادي طرحها ، انجام خدمات مهندسي
سپرده(ریال):  
بانک: شيراز،بانك ‌تجارت‌آزادي جاري‌۵۷۱۲۰۷۰۹۲۹
توضیحات: آگهي فراخوان شناسايي مشاوران

اجراي سيستم مانيتورينگ پستهاي توزيع به طور كال ،همراه با امكانات توسعه ديتالاگر

شرکت: توزیع نیروی برق شیراز
معامله: مناقصه عمومي دومرحله اي
شماره: ۹۶-۱۲۱
موضوع اجراي سيستم مانيتورينگ پستهاي توزيع به طور كال ،همراه با امكانات توسعه ديتالاگر
سپرده(ریال):  
بانک: شيراز،بانك ‌تجارت‌آزادي جاري‌۵۷۱۲۰۷۰۹۲۹
توضیحات:

مناقصه عمومي يك مرحله اي

شرکت: توزیع نیروی برق شیراز
معامله: مناقصه عمومي يك مرحله اي
شماره: ۹۶-۱۲۳
موضوع نيرورساني امور ۵
سپرده(ریال):  
بانک: شيراز،بانك ‌تجارت‌آزادي جاري‌۵۷۱۲۰۷۰۹۲۹
توضیحات: آگهي مناقصه 
شماره ۱۲۳- ۹۶ 

آگهي مناقـصه عمومي دو مرحله اي شماره ۹۶/۱۸

 

شركت توزيع نيروي برق اهواز در نظر دارد خدمات پشتيباني، مالي، مشتركين و حراست خود را به شرح مندرج در اسناد، به پيمانكار واجد شرايط از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد.

ميزان سپرده شركت در مناقصه ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال مي باشد، كه بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر، چك تضمين شده بانكي و يا وجه نقد به حساب بانك تجارت شعبه شهيد چمران به شماره ۱۰۲۸۰۴۰۰۲۰ بنام شركت توزيع نيروي برق اهواز به مناقصه گزار تسليم گردد

خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت 630 آمپر...

 

متن:

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره  503 19193/ / 96 مورخ 18  / 04 /96   

 

موضوع مناقصه:  عبارت است ازخرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت 630 آمپر ـ از منابع داخلی شرکت

   

مدت تحویل : شش ماه

 

دستگاه مناقصه گزار :  شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 خرید 40000 دستگاه انواع کنتور تکفاز و سه فاز...

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره  503/ 21714 / 96 مورخ  01 / 05 /96   

 

موضوع مناقصه:  خرید 40000 دستگاه انواع کنتور تکفاز و سه فاز -  از محل اعتبارات داخلی شرکت

 

مدت تحویل اقلام موضوع مناقصه : شش ماه

 

دستگاه مناقصه گزار :  شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

خرید انواع ترانسفورماتور روغنی سه فاز کم تلفات

مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 96/123/603
موضوع: خرید انواع ترانسفورماتور روغنی سه فاز کم تلفات
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1396/05/09 تا 1396/05/21
تاریخ بازگشایی پاکات: 1396/06/04

Pages