اخبار مزایده و مناقصات

فراخوان ارزیابی کیفی...نوبت اول و دوم /6/96,8/96

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
 
  فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم ف/6/96 مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی   135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/20

عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده شبکه آبیاری کنگیر

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
4-95 عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده شبکه آبیاری کنگیر   طرح و توسعه 1395/09/13 597

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/18

نگارنده:رویس اداره قراردادها

 فراخوان ارزيابي کيفي خريد برج هاي فلزي لتيس (مشبک) خطوط انتقال نيروي برق کشور(اولويت اول)

جزییات مناقصه
عنوان  فراخوان ارزيابي کيفي خريد برج هاي فلزي لتيس (مشبک) خطوط انتقال نيروي برق کشور(اولويت اول)
موضوع  
شماره  ش/96/100 
نوع  عمومي دو مرحله اي با ارزيابي کيفي
مهلت از  13/08/1396
مهلت تا  22/08/1396
مبلغ فروش  
محل دریافت اسناد  سامانه ستاد
تاریخ دریافت اسناد

Pages