اخبار مزایده و مناقصات

عملیات اجرایی خط پمپاژ آبشیرینکن کوخرد و چاله گریند و خط انتقال رفت و برگشت آبشرینکن هرنگ از توابع شهرستان بستک

کد : ۵۵۸۷
عنوان آگهی : عملیات اجرایی خط پمپاژ آبشیرینکن کوخرد و چاله گریند و خط انتقال رفت و برگشت آبشرینکن هرنگ از توابع شهرستان بستک
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار هرمزگان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  

واگذاری بخشی از خدمات مالی ، اداری ، فنی و بهره برداری و ...

کد : ۹۶-۲۷
عنوان آگهی : واگذاری بخشی از خدمات مالی ، اداری ، فنی و بهره برداری و ...
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۱تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
محل دریافت اسناد : دبیرخانه
تلفن تماس : ۲۲۷۵۶۹۸۸
سپرده شرکت در مناقصه :  

عملیات اجرایی خط پمپاژ آبشیرینکن کوخرد و چاله گریند و خط انتقال رفت و برگشت آبشرینکن هرنگ از توابع شهرستان بستک

کد : ۵۵۸۷
عنوان آگهی : عملیات اجرایی خط پمپاژ آبشیرینکن کوخرد و چاله گریند و خط انتقال رفت و برگشت آبشرینکن هرنگ از توابع شهرستان بستک
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار هرمزگان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  

تجدید مناقصه آبرسانی پاوه آریت وتجدید مناقصه آبرسانی وینه رنگینه کرمانشاه

کد : ۹۶-۳۹
عنوان آگهی : تجدید مناقصه آبرسانی وینه رنگینه کرمانشاه
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
محل دریافت اسناد : کرمانشاه- دولت آباد نرسیده به سه راه شرکت - شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه - اداره طرح و برنامه- تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰
تلفن تماس :

انجام عملیات نشت یابی و شناسایی نشت نامرئی بر روی شبکه ، انشعاب و خطوط انتقال تاسیسات آب

کد : ۹۶/۴۷
عنوان آگهی : انجام عملیات نشت یابی و شناسایی نشت نامرئی بر روی شبکه ، انشعاب و خطوط انتقال تاسیسات آب
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۶تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
محل دریافت اسناد :

عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ ۵۲۷۰ مترپروژه دم افشان شهرستان مرودشت

کد : ۲۰۰۹۶۱۰۳۷۰۰۰۱۳۹
عنوان آگهی : عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ ۵۲۷۰ مترپروژه دم افشان شهرستان مرودشت
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین منابع مالی، طراحی، احداث، تکمیل و بهره¬برداری از تأسیسات...

کد : ۶۵۷۴/۱۹۱۱۰
عنوان آگهی : آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین منابع مالی، طراحی، احداث، تکمیل و بهره¬برداری از تأسیسات فاضلاب شهر دماوند از طریق تخصیص پساب با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین در قالب قرارداد بیع متقابل (مزایده)
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : آبفای شرق تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
محل دریافت اسناد :

عملیات احداث جاده دسترسی به محل چاه در شهر لامرد,احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی شهر قطب آباد

کد : ۹۶/۱۴۰/۳۴۴۹۰
عنوان آگهی : عملیات احداث جاده دسترسی به محل چاه در شهر لامرد
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
محل دریافت اسناد : شرکت آبفافارس - امور قراردادها
تلفن تماس : ۰۷۱۳۸۴۳۵۱۵۲
سپرده شرکت در مناقصه :  

Pages