اخبار مزایده و مناقصات

تهیه (خريد)، نصب و راه اندازی بیست دستگاه هواده...

۶۰ تهیه (خريد)، نصب و راه اندازی بیست دستگاه هواده سطحی دور کند ثابت (۲۲ کیلو وات ) تصفيه خانه فاضلاب مهاباد اروميه ارزیابی آگهی

احداث خطوط انتقال وشبکه آبرسانی...

۶۱ احداث خطوط انتقال وشبکه آبرسانی درشهرک توحید وسایرنقاط شهرارومیه اروميه ارزیابی آگهی

توسعه واصلاح شبکه آب واصلاح انشعابات آب...

کد عنوان شهر گروه نوع فراخوان جزئیات
۶۲ توسعه واصلاح شبکه آب واصلاح انشعابات آب درنقاط مختلف شهرارومیه اروميه ارزیابی آگهی

لوله داکتيل 700 و واشر سر لوله 700 (مناقصه)

باسمه تعالي

‹‹ آگهي مناقصه عمومی خريد - نوبت اول »
شماره 78 سال 95

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد اقلام به مقدار و مشخصات ذیل :

لوله داکتيل 700 و واشر سر لوله 700 (مناقصه)

باسمه تعالي

‹‹ آگهي مناقصه عمومی خريد - نوبت دوم »
شماره 78 سال 95

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد اقلام به مقدار و مشخصات ذیل :

قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکين آب و فاضلاب منطقه یک تبريز (مناقصه)

قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکين آب و فاضلاب منطقه یک تبريز (مناقصه)
شرکت منتشر کننده آگهی: شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي
متن آگهی:

باسمه تعالي 

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)
شماره 76سال 95

اجراي قسمتي از باقيمانده شبکه جمع آوري و انتقال فاضلاب شهر جديد سهند (مناقصه)

اجراي قسمتي از باقيمانده شبکه جمع آوري و انتقال فاضلاب شهر جديد سهند (مناقصه)
شرکت منتشر کننده آگهی: شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي
متن آگهی:

باسمه تعالي 

« آگهي فراخوان مناقصه عمومي با ارزيابي کيفي – نوبت دوم» 
شماره 80سال95

انجام فعالیتهای حفاظت بهینه از تاسیسات آب و فاضلاب

19/95/ استعلام بها انجام فعالیتهای حفاظت بهینه از تاسیسات آب و فاضلاب (حصارکشی مخزن کرکری) 17/06/1395 02/07/1395 23/06/1395 31/06/1395 مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود

Pages