اخبار مزایده و مناقصات

اجرای عملیات تعمیر و نگهداری ،شستشو و رفع حوادث شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان قزوین

کد : ۹۷/۱۳/۵۳۶۹
عنوان آگهی : اجرای عملیات تعمیر و نگهداری ،شستشو و رفع حوادث شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان قزوین
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای قزوین
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
محل دریافت اسناد : قزوین ، چهارراه ولیعصر ، بلوار آیت الله خامنه ای ، کوچه گلستان ۵، شماره ۴ تلفن : ۳۳۳۷۶۹۴۸

اجرای عملیات راهبری , بهره برداری و نگهداری و رفع ...

کد : ۹۷۰۴۴
عنوان آگهی : اجرای عملیات راهبری , بهره برداری و نگهداری و رفع اتفاقات شبکه جمع آوری و انشعابات فاضلاب در محدوده عملیات کرج , رجایی شهر , مهرشهر , مسکن مهر ماهدشت و شهرک ابریشم / آبفااستان البرز
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای البرز
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
محل دریافت اسناد :

طرح آبرسانی به شهر یونسی– ...

کد : ۳۱۶۷۹۳۹
عنوان آگهی : طرح آبرسانی به شهر یونسی– خط انتقال آب چاه جدید -اولویت اجرایی سال ۱۳۹۷
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای خراسان رضوی
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  

احداث مخزن به میزان ۵۰۰ متر مکعب پروژه مجموعه آبنارک شهرستان استهبان

کد : ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۹۳
عنوان آگهی : احداث مخزن به میزان ۵۰۰ متر مکعب پروژه مجموعه آبنارک شهرستان استهبان
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

اجرای خط انتقال آب ۶۰۰ میلی متری چدنی محمدیه به مهرگان.

کد : ۹۷/۱۳/۵۲۳۲
عنوان آگهی : اجرای خط انتقال آب ۶۰۰ میلی متری چدنی محمدیه به مهرگان.
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای قزوین
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
محل دریافت اسناد : سایت ستاد
تلفن تماس : ۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
سپرده شرکت در مناقصه :  

نصب انشعابات آب وفاضلاب ،اجرای خطوط جمع کننده فرعی ومنهولهای فاضلاب در شهرک گلمان و نقاط مختلف شهر ارومیه

کد : *
عنوان آگهی : نصب انشعابات آب وفاضلاب ،اجرای خطوط جمع کننده فرعی ومنهولهای فاضلاب در شهرک گلمان و نقاط مختلف شهر ارومیه
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای آذربایجان غربی
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
محل دریافت اسناد :

اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای "مدیریت و راهبری، نگهداری و بهره برداری صحیح ...

کد : ۱۰-۹۷
عنوان آگهی : اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای "مدیریت و راهبری، نگهداری و بهره برداری صحیح از تصفیه خانه ،ایستگاه پمپاژ فاضلاب بانضمام کلیه عملیات اجرایی و اصولی مربوط به شستشو، لایروبی و رفع بموقع و دقیق کلیه حوادث و اتفاقات ، سمپاشی کامل و مناسب از شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهرابهر" به شماره مناقصه ۱۰-۹۷
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای زنجان

تکمیل حصار مخازن آب ۲۶۰۰۰ زرند، تکمیل حصار مخازن آب شهرهای توابع زرند

کد : ۲۰ / ب / ۴ - ۹۷ م
عنوان آگهی : تکمیل حصار مخازن آب ۲۶۰۰۰ زرند، تکمیل حصار مخازن آب شهرهای توابع زرند
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای کرمان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :

عملیات حفاری ونصب انشعابات تعدادی از روستاهای مجتمع طرح کناره وسایر روستاهای شهرستان میناب همراه با خرید کنتور

کد : ۱۸۷۹
عنوان آگهی : عملیات حفاری ونصب انشعابات تعدادی از روستاهای مجتمع طرح کناره وسایر روستاهای شهرستان میناب همراه با خرید کنتور
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار هرمزگان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
محل دریافت اسناد : سامانه ستاد
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :

Pages