اخبار مزایده و مناقصات

مناقصه عمومی    ۷۶/۹۵

فراخوان

 

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

موضوع مناقصه یک مرحله ای : واگذاری تهیه بخشی از مصالح واجرای دستمزدی ساخت وتولید انواع تیربتونی ۹ و ۱۲ و ۱۵ متری در کارگاههای تیرسازی قره  حسنلو، زنبلان , نقده وخوی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی به شرح جدول ذیل :

مناقصه عمومی ۷۹/۹۵

فراخوان

 

موضوع مناقصه یک مرحله ای:عبارتست از واگذاری حجمی انجام خدمات مربوط به نظافت محیط کار و خدمات آبدارخانه ها در ساختمانهای اداری، انبار و اتفاقات و انجام خدمات سرویس پذیرایی و بهداشت محیط کار در سطح استان. 

 خرید 13200 متر لوله کاروگیت به اقطار 200و315 میلیمتر

 موضوع:  خرید 13200 متر لوله کاروگیت به اقطار 200و315 میلیمتر
تشریح:  

خرید 13200 متر لوله کاروگیت به اقطار 200و315 میلیمتر

 خريد 48000کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم 52-95  

عنوان: خريد 48000کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم 52-95  
تاريخ شروع: 16/11/1395
تاريخ انقضا: 30/11/1395
توضيحات:
خريد 48000کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم 52-95

مزايده فروش سيم مسي

آگهي مزايده عمومي

شماره 95/74

 

1- نام مزايده گزار : شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

2- موضوع مزايده :

رديف

موضوع مزايده

شماره مزايده

تاريخ برگزاري مزايده

ساعت برگزاري مزايده

1

مزايده فروش انواع سيم مسي اسقاطي

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل ۶+۶*۱ فشار ضعيف كنستانتريك

شماره مناقصه: ۹۵۱۱۰۱۶
موضوع مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل ۶+۶*۱ فشار ضعيف كنستانتريك
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شرح مناقصه:  
فایل: ۹۵۱۱۰۱۶.zip

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل كراسلينگ ۱۸۵*۱ آلومينيومي

شماره مناقصه: ۹۵۱۱۰۱۷
موضوع مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل كراسلينگ ۱۸۵*۱ آلومينيومي
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شرح مناقصه: -
فایل: ۹۵۱۱۰۱۷.zip

برقراری ارتباط با شخص پاسخگوی فراخوان

برقراری ارتباط با شخص پاسخگوی فراخوان

  نام شخص حقوقی

شرکت تولید نیروی برق شاهرود

احداث فونداسيون قطعه اول خط سراوان-سيركان

شماره :
احداث فونداسيون قطعه اول خط سراوان-سيركان موضوع:

- موضوع مناقصه :كارهاي موضوع مناقصه ، عبارتند از احداث فونداسيون هاي قطعه اول خط سيركان - سراوان

كه محدوده و شرايط آن ، در اسناد مناقصه مشخص شده است .

Pages