اخبار مزایده و مناقصات

مناقصه خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار وانواع سیم الومینیومی مغز فولاد روکشدار

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای   

شركت ‌توزيع ‌نيروي‌ برق استان‌گلستان در نظر دارد بر اساس استانداردهاي وزارت نيرو ملي يا بين‌المللي از فروشندگان و توليدكنندگان داخلي كه داراي تاييديه از شركت توانير يا شركت توزيع نيروي برق استان گلستان مي‌باشند از طريق مناقصه عمومي (دو مرحله‌اي) خريد بشرح ذیل انجام دهد:

 

رديف

شـــرح كالا

شماره مناقصه

مبلغ ضمانت شركت در مناقصه (به ريال)

دعوتنامه مناقصه محدود يك مرحله اي شماره ١٢٥-٢/٩٥  

هدف ما محدوديت در مصرف برق نيست بلكه مصرف بهينه آن است.

مديرعامل محترم شركت

موضوع : دعوتنامه مناقصه محدود يك مرحله اي شماره ١٢٥-٢/٩٥  

با سلام

       احتراماً ، پیرو آگهی فراخوان عمومی شماره 2-94 وکسب حداقل امتیاز توسط آن شرکت بدینوسیله از آن شرکت دعوت بعمل می آید تا در مناقصه محدود یک مرحله ای شماره 125-2/95 بشرح ذیل شرکت نماید.

1.        موضوع مناقصه: تدوین مدل مرجع معماری سازمانی در محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

استعلام بهاء انجام کلیه فعالیتهای مربوط به اتفاقات منطقه دیل و آرو

 

شماره: 30-95

موضوع:سپرده بانک(ریال): 0

:مهلت خرید اسناد: از تاریخ 25/7/95لغایت 17/8/95

تاریخ بازگشایی پاکات: 95/8/2

روزنامه های درج آگهی:

تاریخ درج: 1395/07/25

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تأمین خودروهای استیجاری کهگیلویه-چرام-لنده و بهمئی

 

شماره: 11-95

موضوع:سپرده (ریال): 287000000

بانک: صادرات شعبه یاسوج

مهلت خرید اسناد: 24/7/95 لغایت 28/7/95

تاریخ بازگشایی پاکات: 95/8/9

روزنامه های درج آگهی: ابتکار جنوب

تاریخ درج: 1395/07/19

خريد ۱۲۵۰۰ دستگاه كنتور تكفاز

شرکت: توزیع نیروی برق شیراز
معامله: مناقصه عمومي دومرحله اي
شماره: ۹۵-۱۵۴
موضوع خريد ۱۲۵۰۰ دستگاه كنتور تكفاز
سپرده(ریال):  
بانک:

خريد ۳۰۶ دستگاه انواع تابلو

شرکت: توزیع نیروی برق شیراز
معامله: مناقصه عمومي دومرحله اي
شماره: ۹۵-۱۵۳
موضوع خريد ۳۰۶ دستگاه انواع تابلو
سپرده(ریال):  
بانک:

واگذاري سيستم billing ونگهداري حسابهاي مشتركين

اين شركت در نظردارد سيستم بيلينگ و نگهداري حسابهاي مشتركين خود را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. لذا از تمامي پيمانكاران داراي صلاحيت دعوت مي شود جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه به شرح درج شده در سايت شركت و يا سايت توانير مراجعه فرمايند.
۹۵.۱۵۷ : شماره مناقصه
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي : مناقصه گزار
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ : مهلت دريافت
  : محل دريافت
 

واگذاري عمليات مميزي اسناد و انجام امور حسابداري تاسيسات، درآمد، انبار و كارشناسي قراردادها

اين شركت در نظردارد عمليات مميزي اسناد و انجام امور حسابداري تاسيسات، درآمد، انبار و كارشناسي قراردادهاي خود را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. لذا از تمامي شركتها و موسسات خدمات مالي كه توانايي انجام كار و تمايل به همكاري دارند دعوت مي شود جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه به شرح درج شده در سايت شركت و يا سايت توانير مراجعه فرمايند.
۹۵.۱۵۶ : شماره مناقصه
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي : مناقصه گزار

Pages