اخبار مزایده و مناقصات

تجدید عملیات اجرایی لوله گذاری بخشی از شبکه فاضلاب زاهدان

شماره مناقصه:

۸۸

موضوع مناقصه:

تجدید عملیات اجرایی لوله گذاری بخشی از شبکه فاضلاب زاهدان مربوط به مجتمع های دادگستری (کوثر) .

تاریخ بازگشایی پاکت ها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

آخرین مهلت:

۱۳۹۸/۱۲/۱۹

«تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای »

 

خرید انواع ترانسفورماتور کنسرواتوری

عنوان مناقصه آگهي در محدوده منتشر کننده تاريخ انتشار آخرين مهلت
خرید انواع ترانسفورماتور کنسرواتوری0.4/ 20 کیلو ولت -981010860 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1398/12/13 1398/12/19

انتخاب پیمانکارجهت اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیشگیرانه...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
98/14226/503 انتخاب پیمانکارجهت اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیشگیرانه) PM ( و اصلاح و ساماندهی همپوشانی با تعمیرات پیشگیرانه در امورهای بهره برداری شامل سرویس پستهای هوائی و زمینی ، خطوط فشار متوسط  جديد! یک مرحله ای 1398/12/13 1399/01/20 1398/12/26 1399/01/20

Pages