اخبار مزایده و مناقصات

دعوت شرکت های واجد صلاحیت جهت شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه از پیمانکاران واجد شرایط ( حداقل پایه 5 ابنیه ) در پروژه تکمیل ساختمان ایستگاههای تبخیرسنجی و آبسنجی رودبار الموت شرقی که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran) به شماره مناقصه 20098001107000012 بارگذاری گردیده است به صورت الکترونیکی به فروش رساند.  

انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی امور آب و فاضلاب شهرستان بوشهر

تجدید آگهی ۹۸/۵۹ - انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی امور آب و فاضلاب شهرستان بوشهر شامل شهرهای بوشهر ، چغادک و عالیشهر

خرید ۳۶۰۰ متر لوله چدن داکتیل با واشر

شماره مناقصه:

۹۸۰۸۶

موضوع مناقصه:

۸۶ - خرید ۳۶۰۰ متر لوله چدن داکتیل با واشر

تاریخ بازگشایی پاکت ها:

۱۳۹۸/۰۸/۲۱

آخرین مهلت:

۱۳۹۸/۰۸/۰۶

فایل:

واگذاری خدمات اداری و پشتیبانی و نگهداری خودرو

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
 
98/04 - طـرح

واگذار عمليات ارائه خدمات کامپيوتري

ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱

نگهداری تجهیزات مدیریت و پشتيبانی مرکزداده وشبکه فناوری اطلاعات

سرویس،نگهداری و تعمیر تجهیزات،راهبری، مدیریت و پشتيبانی مرکز داده و شبکه فناوری اطلاعات

  •  شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  •  نوع معامله: مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
  •  شماره: 98/11
  •  مهلت خرید اسناد: 98/07/28
  •  تاریخ بازگشایی: 98/08/14
  •  محل دریافت اسناد: سایت تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  •  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.650.000.000 ریال

خرید لوازم و تجهیزات کلرزنهای گازی

کد : ۲۰۰۹۷۱۲۳۵۰۰۰۰۶۶
عنوان آگهی : خرید لوازم و تجهیزات کلرزنهای گازی
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار کرمان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۳۴۳۲۴۷۳۹۸۳
سپرده شرکت در مناقصه :  

Pages